ההצבעה מתמשכת ולכן התוצאות יכולות להשתנות מיום ליום.
ניתן להצביע פעם אחת בלבד מכל מחשב/נייד לאורך כל תקופת הבחירות.
ברגע שהצבעת בשנית (או שינת את החלטתך), ההצבעה הקודמת מתבטלת וההצבעה האחרונה נספרת.