בימים אלה מתחיל חודש אדר, חודש אדר הוא החודש האחרון בלוח השנה המתחיל בניסן והחודש השישי בלוח השנה המתחיל בתשרי. 

השנה היא שנה רגילה ויש לנו רק אדר אחד. בשנה מעוברת יש שני חודשי אדר. אדר ב' הוא החודש שנחשב מבחינה הלכתית לחודש אדר הרגיל ובו חלים כל ארועי החודש החגים וימי הציון.  

כמו רוב החודשים מקור השם הוא בבבל.  אדר הוא שם של אל – משמעות השם היא גם חשוך וגם גבורה בתנ"ך מופיע השם אדר  גם כשם פרטי.

מזלו של החודש הוא דגים ובני ישראל נמשלו לדגים והתורה למים שהדגים חיים בתוכם.

למילה אדר - ADAR או אדר - EDER פרושים רבים  

אדר זה חזק להאדיר זה להלל ולשבח וגם להתנשא. אדר - EDER זה גם פוחלץ אדר -ADAR זה גם נדר.

אדרת זה מעיל עליון רחב, אדר - EDER הוא עץ שמאחד המינים שלו מכינים את סירופ המייפל עלה האדר - EDER הוא הסמל הלאומי של קנדה, בארץ גדל האדר הסורי חסר הסירופ.

מגזע האדר -EDER מכינים כלי נגינה  ולרוב צוואר הגיטרה שעשוי מעץ זה

יש שמזהים את האדר -EDER עם עץ הגופר ממנו נעשתה תיבת נוח וגם עם עץ הקתרוס  שהוא גם שם של כלי נגינה.. מעין גיטרה.

ז' באדר הוא  יום לידתו ופטירתו של משה רבנו ויום הזכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע י"א באדר יום הזכרון לטרומפלדור וחבריו  וי"ד באדר הוא חג הפורים.

וכמו שכתוב בתלמוד משנכנס אדר מרבין בשמחה ולאו דווקא בהקשר של פורים.