מהסקר עולה כי 47.7% מכלל הנשאלים חושבים שהכי מתאים לצאת לסרט בדייט שלישי ומעלה (לעומת 4.4% שכבר בדייט הראשון חושבים שמתאים). לא עלו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים, אך נצפו הבדלים לפי גיל:

בפילוח לפי גיל עולה כי הצעירים יותר (18-34) חושבים כי סרט מתאים רק מהדייט השלישי (55%), לעומת מבוגרים יותר (35-54 ו-55+, 43% ו-39% בהתאמה).

הסקר נערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה בחודש ינואר 2017 בקרב 500 משיבים גברים ונשים, בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי מייצג של אוכלוסייה זו במדינת ישראל. טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית בנסיבות דגימה זו הוא 4.4% +, ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.    

תמונה: באדיבות יח"צ