לכנס הוזמנו למעלה מ- 25 נשים פעילות מכל רחבי העולם, העוסקות בתפקידים חשובים המשפיעים ומעצבים את החברה כולה כגון: הוראה, משפטים, כלכלה, פסיכולוגיה ועוד.

ועידת הנשיא בחרה לשלב  כנס זה במסגרתה, מתוך ראיית החשיבות הרבה שבהעצמת נשים ציוניות ולשילובן במסגרת הפעילות בתפוצות.

במהלך הכנס ירכשו הנשים המשתתפות כלים אשר ישמשו אותן לשימור וקידום הנושאים הציוניים והיהודיים בעולם ולקידום מעמד האישה הציונית בקהילותיהן השונות.

המשתתפות  יהנו  בימי הכנס מסדנאות מיוחדות, ישמעו הרצאות, ידונו בנושאים  ציוניים ובתחומים הקשורים בהעצמת נשים וייחשפו לנשים ציוניות מובילות ופעילות חברתיות .

סדנא בהנחיית האומן חנוך פיבן בנושא "יצירתיות וזהות מרכיבים את זהותנו: נשים יהודיות במאה ה- 21", סיור בעקבות נשים בהר הרצל ועוד..

 

משתתפות הכנס, במסגרת וועידת הנשיא, תשתתפנה גם בוועד הפועל הציוני , של ההסתדרות הציונית העולמית, שיתקיים  ב20-22 ביוני , בהר הרצל, גם הוא תחת הנושא "העצמת נשים".