לרגל 25 שנה לבית הספר לתיאטרון חזותי יוזם בית הספר כנס בינלאומי לפרפורמנס הראשון מסוגו בארץ. הכנס יתרחש אחת לשנתיים ויאגד לתוכו את מיטב האמנים והאקדמאיים בארץ ובעולם.

פרפורמנס 0:1 הינו פלטפורמה חדשה לשיח ומפגש בין אמנים, סטודנטים ותיאורטיקנים. המונח פרפורמנס הפך במרוצת הזמן למושג בסיסי ורלוונטי בעולם האמנות, החוצה את גבולות עולם הבמה ומשויך לתופעות ולמדיומים שונים. בעשורים האחרונים נעשה בו שימוש בתחומי מחקר רחבים ומגוונים, כגון פילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, לימודי תרבות ומגדר. מטרת הכנס היא העמקה וחשיפה של העשייה והמחקר בארץ ובעולם בתחום הפרפורמנס ויצירת שיח עם קהילה רחבה ובינלאומית.

הכנס יימשך שלושה ימים, ב- 22-24 במאי, ויתרחש בחללים השונים בבית הספר לתיאטרון חזותי ומחוצה לו. הוא ישלב בין אירוע אקדמי מחקרי המעורר שאלות ודיון לבין אירוע אמנות החושף את מיטב העשייה בתחום. הוא יכלול פאנלים, הרצאות, מופעים ומפגשי אמן.

נושא הכנס פרפורמנס 0:1 ב-2012 הוא מעורבויות\Involvements, פרפורמנס בין הפרטי והציבורי. בשנה בה המעורבות האישית והחברתית עומדת במרכז הדיון הישראלי והעולמי, מיטשטשים הגבולות בין פעולות אישיות לבין המחוות הציבוריות. המרחב הציבורי הפך להיות במה מרכזית להתרחשות פיזית פרפורמטיבית ודרמטית. ההתגייסות האדירה למאבק החברתי הציפה שאלות רבות לגבי המעורבות החברתית של כל פרט והגדירה מחדש את מערכת הגומלין המתקיימת בינו לבין הקהילה.

 22-24 מאי 2012 . בית הספר לתיאטרון חזותי.