הנציג הירושלמי במועצה היה גזבר התאחדות בוני הארץ אילן גורדו שהזהיר בדיון מהשלכות ההתנהלות במכרזי הקרקע האחרונים ואמר: שאנחנו רואים מכרזים שבהם נמכרים מעל 60 אחוז מהקרקע ליזם אחד. הגיעה השעה לחשיבה מחדש. משמעות התנהלות כזו היא שאותו יזם הכתיב לשאר רוכשי הקרגע במתחם את מחירי הדירות. כלומר צניחה בתחרות ועלייה במחיר.