אבי שטרית, יפרד השבו מכיסא "מנכ"ל קניון הדר" לטובת תפקיד חדש.
שטרית חוזר לשורשים, בימים אלו הוא ממונה למנכ"ל ה"גרנד קניון" באר שבע.
שטרית שלמד באוניברסיטת בן גוריון, חוזר כעת כמנכ"ל לעיר.