רון ירקוני הצטרף לאחרונה לצוות היחצנים של "שני ישראלי" באומן 17.
תחום היחצנות אינו זר לירקוני שבשעות היום ממשיך לעבוד במשרד יחסי הציבור "אלדר".