שבת בבוקר, חיים ומירי אלדר מעדכנים סטטוס :הורים לשניים .
שנה אחרי שיצא אל אוויר העולם בנם הבכור עמית, כעת מצטרף למשפחה שחקן חיזוק חדש.
שימו לב למקריות המדהימה : הרך נולד ביום בו עמית נולד גם כן, חוגג שנה להיוולדו (28.1.), באותו בית חולים (שערי צדק) וכמו האח הגדול, גם הוא נולד ביום שבת .
כמו שאמר האב הגאה בחיוך רחב: "נסתרות הן דרכי האל".