הנחיות והמלצות הארגון לראשי הקהילות, גבאי בתי הכנסת וציבור המתפללים: 

• מספר המתפללים לא יעלה על 50. במקרה הצורך- יש לקיים מניינים נוספים בשעות שונות, בחדרים אחרים בבית הכנסת או בשטח הפתוח.

• יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים בין מתפלל למתפלל.

• המתפללים מחויבים להגיע ולשהות בבית הכנסת עם מסיכות פנים.

• בכל בית כנסת ימונה "נאמן קורונה" שיהיה מופקד על אכיפת ההנחיות בקרב המתפללים.

• יש לשים דגש על חיטוי והיגיינה באופן רציף של כל שטח בית הכנסת, המושבים והשירותים.

• בכניסה לכל בית כנסת יוצבו תכשירי אלכוג'ל עבור המתפללים.

• בכל כיור יש להציב סבון נוזלי ובסמוך מגבות נייר חד פעמיות בלבד (אין להשתמש במגבות).

• יש להקפיד על אוורור ופתיחת החלונות בבית הכנסת ככל האפשר.

• בעת קריאת התורה יש להקפיד על מרחק של 2 מ' בין הקורא לעולה.

• על המתפללים להביא טליתות, סידורים וחומשים אישיים מביתם.

• אנשים מבוגרים ובעלי מחלות רקע הנמצאים בקבוצת סיכון- עדיפות להמשך קיום מניינים במרחב הפתוח.