Pixabay

בין פטור למורשה

ראשית נסגרים אודות השירות שמבקשים להעניק (או אודות המוצר שמבקשים למכור), כאשר בשלב זה אין הכרח לסגור את כל הפינות, אלא רק להבין מהו הכיוון הכללי ולהירשם כעוסק פטור. הכוונה שמאחורי ההגדרה "עוסק פטור" היא שסך ההכנסות השנתיות לא מגיעות ל 100,187 ש"ח. מה יקרה אם תרוויחו יותר? תהיו במקום יותר רווחי ופשוט תשנו את הסטטוס לעוסק מורשה, אך ברוב המקרים עדיף להתחיל כעוסק פטור, וגם לכך יש יתרונות: אבנר הייזלר מסביר שסטטוס זה אינו מצריך דיווח שוטף מדי חודש ואף מעניק פטור מתשלומי מע"מ.

שלושת השלבים

  • פותחים תיק במע"מ - ממלאים טופס 821, מצלמים את ת"ז, מביאים חוזה שכירות של מקום העסק ובמקרה הצורך גם אישור הסמכה שנוגע לתחום העיסוק.

 

  • פותחים תיק במס הכנסה – ממלאים טופס 5329, מצלמים ת"ז, מביאים חוזה שכירות של מקום העסק וממלאים טופס 2542 (בקשה לפטור מניכוי מס במקור).

 

  • פותחים תיק בביטוח לאומי – ממלאים טופס 1601 (עוסק בדין וחשבון רב שנתי).

שלבים משלימים

לאור הדברים בתום שלושה שלבים פשוטים זוכים לפתוח תיק של עוסק פטור. היעד הבא הוא לדאוג לקבלות, לחותמת אישית (לא חובה) ואף לפנסיה, וזאת כי כיום כל עוסק פטור חייב לדאוג שתהיה לו פנסיה, כאשר ההפרשה יכולה להיות חודשית ויכולה להיות רבעונית. חושבים להימנע מפנסיה עצמית? לא רווחי או חכם להתעלם, כך אומר אבנר הייזלר. מדוע? הייזלר מסביר שעצמאיים צרכים לוודא שיש להם פנסיה ואף מי שאינו עושה פנסיה מסתכן בקבלת קנס של 500 ש"ח. למה עוד יש לדאוג? לשלם מדי חודש ביטוח לאומי, ולו באמצעות מקדמות.

חשוב לדעת!

אבנר הייזלר (מומחה תביעות נגד חברות הביטוח) מחדד שיש תחומים שאינם מאפשרים להירשם כעוסק פטור, כך למשל אדריכל נוף או אדם שעוסק בהנהלת חשבונות - רשימת המקצועות המלאה מצויה בתקנות 13 לתקנות מע"מ ורישום. עוד הוא מחדד, שעוסק פטור אינו חייב להעסיק רואה חשבון, אך אז יש לעקוב באופן מסודר אחר סך השלבים ולוודא שמתנהלים כהלכה. בנוסף, אם עובדים מהבית שמצוי בבעלותכם טוב לדעת שמגוון הוצאות עשויות לזכות מפטור ממע"מ. מה למשל? הוצאות טלפון, הוצאות חשמל ואף חלק מהוצאות המשכנתא. באופן כללי המטרה היא להציג למס הכנסה רווח מינימאלי ועל כן חשוב לאסוף באופן מסודר את סך ההוצאות העסקיות, כך שיתאפשר לקזז אותן מסך ההכנסות. בהצלחה!