Pixabay

פוליסות ביטוח רכוש

קיימות פוליסות רבות בשוק. בכל פוליסה מפורטות הנסיבות המזכות בכיסוי ביטוחי, כמו למשל: נזקי אש, נזק מים, פריצות וגניבות, תאונות, נזקי טבע אחרים – ועוד. בפוליסה מפורט גם הרכוש שעליו חל הביטוח. יש לשים לב לכל סעיף בפוליסה שאתם רוכשים ולוודא שאתם מכוסים בכל מצב סביר, ושכל הרכוש הרלוונטי נכלל בה. חברת הביטוח לא תעניק לכם כיסוי לרכוש שלא מפורט לפרטי פרטים כחלק מהפוליסה.

 

מה נכלל בביטוח?

ביטוח רכוש יכול לכלול את מלוא הציוד בבית או בעסק או רק את חלקו ויכול להתייחס גם למבנה עצמו וגם לתכולה שבתוכו. כאשר מדובר רק בחלק מהרכוש, הביטוח עשוי לכלול:

  • חפצי אמנות, ציורים ועתיקות
  • תכשיטים
  • מלאי, ציוד, כלים ומכשור עסקי
  • ריהוט
  • מכשירי חשמל
  • כסף מזומן

תנאים מטעם חברת הביטוח

בפוליסה עצמה עשויה חברת הביטוח לכלול תנאים מטעמה שעל המבוטח להקפיד למלא, אחרת הפוליסה לא תהיה תקפה במידה והוא יצטרך להשתמש בה. היא עשויה למשל לדרוש קיום והפעלה של מערכת אזעקה תקינה במקום ואמצעי מיגון שונים כנגד פריצות וגניבות, לרבות סורגים, מצלמות אבטחה ומנעולים משוכללים. חשוב מאוד לוודא שאתם אכן עומדים בתנאי הפוליסה כך שלא תקלעו למצב ביש.

 

תביעות נזיקין

במידה ועשיתם ביטוח לרכוש בבית או בעסק, והוא ניזוק במידה זו או אחרת – יכול להיות שמגיע לכם פיצוי כספי. לשם כך יש להיעזר בשירותיו של שמאי רכוש שיגיע לבדוק את המצב בקפדנות ויפיק הערכת שמאי מפורט הכולל את אומדן הנזק. ההערכה שלו תשמש אתכם כאשר תפנו להגיש תביעת נזיקין במטרה לזכות בפיצוי המרבי המגיע לכם. שמאי רכוש יכול בנוסף לייצג אתכם מול חברת הביטוח והשמאי שלה ומוסדות וגופים ציבוריים שונים במידת הצורך. צרו קשר עם אודי וולנרמן, שמאי רכוש פרטי: