pixabay

מעבר לאפשרויות מסחר הנפוצות בצורת השקעה ישירה במניות ובאג"ח או מעקב אחר תעודות סל וקרנות נאמנות ישנן אפשרויות מסחר נוספות. בשורות הבאות נפרט אודות שלוש מהן:

מסחר בפורקס

המסחר בפורקס הוא מסחר בשוק מטבע חוץ בו מבוצע מסחר של מטבעות שונים מהעולם. זהו שוק נזיל בעל נפח מסחר גבוה מאד. שערי המטבעות נקבעים על ידי כוחות הביקוש וההיצע והם משתנים ללא הרף.

המסחר בפורקס מאפשר סחר בזמן עלית שער המטבע וגם בעת ירידת השער והוא מתבסס על התחזיות של המשקיע לגבי השער העתידי של המטבע הנסחר. המשקיע חייב להיות עירני ועם "אצבע על הדופק" להתרחשויות כלל עולמיות שיכולה להיות להן השפעה על שערי המטבעות כלפי מעלה או כלפי מטה.

החשיפה לתנודתיות היא הסיכון בעסקאות בשוק הפורקס. הסתמכות על תחזיות ומגמות אינה יכולה להבטיח את הרווח בעסקאות אלה בשוק המט"ח הרגיש לשינויים.

 

מסחר בחוזים עתידיים

אפשרות מסחר מורכבת ומתקדמת יותר היא המסחר באמצעות חוזים עתידיים. המסחר בחוזים מאפשר עסקאות במוצרים שונים, מניות, אג"ח, סחורות, מטבעות ומדדים בכל העולם וכמעט בכל שעות היממה.

חוזה עתידי הוא הסכם בין משקיעים, האחד קונה והשני מוכר, על תנאי עסקה עתידית באחד מהמוצרים בשוק ההון. בעקרון, חוזה עתידי נועד להפחית את הסיכון שקיים במסחר. תנאי החוזה יכללו את סוג נכס הבסיס, סכום הנכס, מחיר העסקה ומועד הביצוע של העסקה. שני הצדדים בעסקה חייבים להפקיד בטחונות להבטחת קיום חלקם בעסקה.

המנגנון לביצוע העסקאות הוא אלקטרוני. ההתחייבות של הקונה והמוכר היא כלפי הבורסה המשמשת כגורם מעורב בעסקה בהיבטים של  תיעוד העסקאות, קביעת הסכומים שיש להפקיד בביטחונות  ומבטיחה את קיום התנאים.

עסקאות בחוזים עתידיים ניתנות למינוף ובכך טמון הסיכון שבהם. שימוש במינוף ברכישת נכס בסיס מסוים נעשה כאשר הרוכש אינו מחזיק את מלוא הסכום לתשלום העסקה. במקרה כזה הרוכש חייב להעביר בטחונות להבטחת העסקה. מדובר על פוטנציאל לרווח גבוה בהשקעה נמוכה, אך אם יש שינוי המנוגד לכיוון העסקה, המשקיע עלול להפסיד את מלוא השקעתו.

מסחר בבורסה דרך ברוקר

אפשרות מסחר יחסית נפוצה היא השקעה בשוק ההון דרך ברוקר. הברוקר מבצע עבור המשקיע את פעולות ההשקעה במוצרי שוק ההון ובמכשירים פיננסיים. הברוקר משמש כמתווך בזירת המסחר בבורסה.

הצלחת המסחר דרך ברוקר תלויה רבות בבחירה מוצלחת של ברוקר מקצועי ואמין. צריך לשים לב למספר פרמטרים חשובים ולבחור מבין הגופים המפוקחים המציגים ותק וניסיון בעולם ההשקעות.

בארץ ובעולם, חברות הברוקרים נתונות לפיקוח של רשות לניירות ערך וחברות הברוקרים הישראליות חייבות להיות רשומות כחברות בורסה. הברוקרים סוחרים בניירות ערך שהם נכסים אמיתיים והרווח שלהם מגיע מעמלות המסחר שהן בדרך כלל זולות מעמלות המסחר בבנקים. לברוקר אסור להשתמש בכספי המשקיעים למטרות רווח אישיות.

לסיכום, מבין אפשרויות המסחר הרבות והמגוונות, בחירת הדרך בה תסחרו צריכה להתאים לפרופיל שלכם כמשקיעים, אוהבי סיכון או שונאי סיכון, רוצים לסחור באופן עצמאי או דרך ברוקר ומהי זירת המסחר המעניינת אתכם.