Pixabay

הצהירו בהקדם על כך שהייתם מעורבים בתאונת עבודה

אם אתם קוראים מאמר זה על מנת להחכים, דעו שחשוב ביותר להצהיר מוקדם ככל האפשר על פגיעה בעבודה. במידה והמעסיק לא ראה את מקרה התאונה בעיניו, חשוב שתעדכנו אותו ככל המוקדם. כמו כן, כאשר פונים לטיפול, לחדר מיון בבית החולים או לקופת החולים, יש להקפיד ולדרוש כי הרופא יציין שהגעתם עקב תלונה על כאבים או כל סימפטום אחר, בעקבות מעורבות בתאונת עבודה. לעניין זה חשובות רבה לא פחות ואפילו יותר מאשר שאלת שכר טרחה עורך דין לתאונת עבודה. שכר זה, אגב, מקושר למידת המורכבות וההשקעה של עורך הדין המטפל בתיק.

שמרו פרטי עדים לתאונה

תאונת עבודה יכולה להתממש במשרד, במפעל תעשיה, באתר בניה, מחוץ למקום העבודה עצמו. גם תאונת דרכים בדרך לעבודה תיחשב לתאונת עבודה. על מנת לממש את זכויותיכם, למשל מול ביטוח לאומי, מול המעסיק או מול חברת הביטוח, יעזור לכם מאוד אם יהיו עדים שראו את התאונה. יותר מכך, כאשר אתם מגישים תביעה, למשל מול המוסד לביטוח לאומי, כדאי לציין שהיו עדים. ללא ספק, גם בהגשת תביעה לבית המשפט, באם עולה הצורך בכך, חשיבות העדים עשויה להיות קריטית. חשוב להעיר שלא בכל תאונת עבודה ישנם עדים שראו את המקרה ולכן, כפי שאמרנו, חשוב שגם הרופאים יציינו שתלונתכם באה בעקבות תאונת עבודה.

תיעוד רפואי חשוב ביותר

לאחר תאונת עבודה, בסמוך למועד הפגיעה או זמן כלשהו לאחר מכן, מגיעים לרופא, לקופת החולים או לבית החולים. הטיפול יכול להיות מתמשך, לכלול אשפוז, פינוי באמבולנס, הגעה לטיפולים נוספים לאורך שבועות או אפילו חודשים. מהרגע הראשון, שמרו אצלכם את התיעוד הרפואי. את התיעוד, המסמכים הרפואיים, צילומים וכיוצא באלה, תצרפו לתביעות שתגישו, בין אם לביטוח לאומי ובין אם לאחר מכן תתבעו גם בבית המשפט, תביעת ביטוח, תביעת רשלנות של מעסיק וכדומה. גם את הוצאות הטיפולים והקבלות יש לשמור.  

חשיבות הזמן במימוש זכויות בגין תאונת עבודה

תאונת עבודה איננה מקרה משפטי רגיל, גם אם נעזרים בעורך דין למימוש הזכויות. ישנה הנחה הגיונית מצד ביטוח לאומי שמי שנפגע בעבודה לא ישתהה במסירת מסמכים ודרישה להכרה בפגיעה בעבודה (בין אם נוצרת נכות ובין אם לאו). בין היתר, אם התאונה תוכר ביטוח לאומי יממן את ההוצאות הרפואיות הקשורות בפגיעה. העובדה שפונים לביטוח לאומי קרוב ככל האפשר למועד התאונה מעלה את הסיכוי שתקבלו את כל הזכויות, החל מדמי פגיעה, דרך החזר הוצאות רפואיות וכלה בגמלה או פיצוי חד פעמי.

התייעצו עם עו"ד למימוש כל הזכויות

ככל שתאונת העבודה יצרה פגיעה, נכות, ירידה בשכר או בכושר העבודה, כדאי להתייעץ עם עורך דין המומחה בתאונות עובדה. בפגישה תקבלו כמובן מידע בנושא שכר טרחה עורך דין לתאונת עבודה אך גם תקבלו את מלוא הליווי מול הביטוח הלאומי או חברות הביטוח, מילוי הטפסים בצורה נכונה, הכנת ערעור או תביעה במידה וצריך. כך, בסופו של דבר, תהיו בטוחים שתקבלו את מקסימום הזכויות המגיעות לכם, מול כל הגורמים הרלוונטיים.