יתרה על כך, את הביקורת במוסדות ציבוריים יש לבצע על ידי מבקר פנימי. מעורבות המבקר אמורה לסייע להפניית הקשב של המנהלים והעובדים והיא גם צריכה לשפר את הבקרות הניהוליות לצמצום סיכונים.

הבעיה היא שבהרבה מוסדות ציבוריים לא ששים להקצות מבקר מטעמם. בנוסף, יש מוסדות שבהם המבקר לא פועל באופן אובייקטיבי אלא משרת אינטרסים מסוימים. במקרים כאלה אין ברירה אלא להקצות מבקר חיצוני שמגיש דוח מפורט ומנומק.

אילו כלים יכולים לשמש לטובת ביקורת בונה?

ביקורת פנים שמבוצעת על ידי גוף חיצוני עבור מוסדות ציבוריים יכולה להישען על מקורות מידע שונים. קודם כל, המבקר נדרש לאסוף נתונים מהשטח. איסוף הנתונים מתבצע באמצעות ראיונות, סקרים וסדנאות ולעיתים גם בצורה אנונימית. בעזרת איסוף הנתונים באופן אנונימי אפשר להבטיח מעורבות גבוהה יחסית של העובדים, כמו גם קבלת משוב אובייקטיבי על מה שמתרחש במסדרונות הארגון.

שנית, הכלים המשמשים לטובת ביקורת בונה אמורים בסופו של דבר להיות מוצגים בפני שכבת ההנהלה. כאן חשוב כיצד מציגים את הנתונים לא פחות מאשר האופן שבו אוספים אותם, כי השאיפה היא כאמור להביא לשינוי אופרטיבי.

חשיבות הניסיון בתהליכי ביקורת

לניסיון קודם יש משמעות אדירה בכל הנוגע לביקורת על מוסדות ציבור. בעזרת שימוש בניסיון העבר יכול המבקר לזהות בשלב מוקדם את התקלות והקשיים, לאתר נקודות תורפה ולהפנות את תשומת הלב של המנהלים לכשלים מבניים. בתוך כך, הניסיון הקודם לרוב מגביר את תחושת הביטחון של המבקר ובכך הוא מסייע לו להתמודד בעצמו עם ביקורת.

לסיכום, כדאי למוסדות ציבוריים לעבור ביקורת תקופתית ובאמצעותה לשפר את השירות שהם מעניקים. במידה והמוסד הציבורי לא מסוגל להקצות מבקר מטעמו, ניתן לפנות לשירות חיצוני של חברות פרטיות. שירותי הביקורת עולים בקנה אחד עם האינטרס הציבורי והם נשענים על איסוף מידע ממגוון מקורות והצגתו בצורה ברורה ומושכלת.

לעוד פרטים בנושאי ביקורת פנים - http://dyonisy.co.il