בישיבת ועדת תמ"א  38 של ארגון בוני ירושלים שהתקיימה השבוע בראשותו של הקבלן אסף גולן יו"ר ועדת תמ"א 38 בארגון בוני ירושלים והסביבה השתפו מטעם עירית ירושלים: אדר' שרון דינור -  סגנית ממונה על התכנון בעירית ירושלים, יעל בן חמו – ראש צוות רישוי פרויקטים בהתאם לתמ"א 38 ע. ירושלים, נטע ניסים – מנהלת תחום יזמות במנהל להתחדשות עירונית – חב' מוריה, נועה ריבוש – קשרי קהילה  במנהלת להתחדשות עירונית – חברת מוריה 

אסף גולן ברך את נציג העיריה על השתתפותם בישיבה זו.  ציין שהקבלנים העוסקים בביצוע פרויקטים של תמ"א 38 נתקלים בקשיים בהוצאת התרי בניה.  כתוצאה מכך תהליך הוצאת ההיתר נמשך זמן רב.  המידע שמקבלים מאגף התכנון לא מתואם עם אגף הרישוי.  לא פעם אגף הרשוי לא מאשר את התוכניות שנבדקו ואושרו ע"י אגף התכנון, התקשרות עם אגף הרשוי לקוי, קשה ליצור קשר עם ראש הצוות לפרויקטים ובקשות בהתאם לתמ"א 38. הליך נוסף של בדיקת התכנות הנדסית ע"י משרד חיצוני שנבחר ע"י העירייה נמשך זמן רב מאוד.  בנוסף פנה לנציגות של חב' מוריה וקבל על זה שחב' מוריה "מפריעה" לקבלנים ע"י יעוץ והנחיות שגורמות לדיירים להסתייג מהקבלנים.

האדריכלית שרון דינור פתחה ואמרה שיש שנוי בנוהלי העבודה בעיריה וקיים תאום בין אגף התכנון ואגף הרישוי בפרויקטים של תמ"א 38.  אומנם עדיין לא הוקמה מחלקה מיוחדת שתטפל בבקשות לתמ"א 38 אך קיים תאום והחלפת מידע בין שני האגפים כך שהקבלן לא יקבל הנחיות סותרות.   עוד ציינה שבשנה האחרונה מספר הבקשות לקבלת היתרים לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 גדלו ורואים שיש שינוי מגמה.  עד היום הונפקו כ- 90 היתרי בניה לבנית כ- 700 יח"ד . במצב היום כמעט על כל החלטה של וועדה המקומית בנושא תמ"א 38  מגישים ערר לוועדת הערער.  לשמחתנו ועדת הערער עומד לצדנו.  עם זאת ועדת הערער מקבלת החלטות עקרוניות שמחייבות אותנו לפעול לפיה.  כדוגמא הוועדה מחייבת לתת  פתרון לחניה לפחות לדירות החדשות פרט למקרים מיוחדים שלא ניתן לעשות זאת, למשל כאשר המבנה בקו 0 לא ניתן להקצות בשטח המגרש חניה.  הוסיפה שהיא מוכנה להיפגש על כל פרויקט אך הדבר מסרבל ונמשך זמן רב.  היא מעדיפה שהמבקשים יפנו לרפרנטים לפי המיקום הגאוגרפי ולא ישירות אליה כי הם מכירים יותר טוב את הדרישות באזור שלהם ובסופו של דבר פונים אליה לקבל אישור סופי.  הרפרט מאגף התכנון עם הרפרטר מאגף הרישוי יוציאו מסמך דרישות והכוונה המקובל על שני האגפים.  הודיעה שהעיריה מודעת לעיכובים החלים בבדיקות התוכנית ע"י המהנדס החיצוני לאישור כי התוכנית עומדת בתקנות הנכונות. לכן העיריה החליטה להעסיק משרד מהנדסים נוסף לבדיקת התוכנית ו"שצוור הבקבוק"  יפתח.   יש כוונה להקים מח' משותפת לטיפול בפרויקט של תמ"א 38 אך עדיין לא בביצוע.         

יעל בן חמו הודיעה שהיא זמינה ומטפלת בכל בקשה, על אף העומס שיש לה בדיוני ועדת הערער היא מטפלת בבקשות במהירות האפשרית.  ציינה שהיא מודעת לקשיים שנערמים ע"י האחראי לפתיחת התיק ואכן יש צורך בתיקון המצב.    הוסיפה שלדעתה אחת הבעיות הקשות הוא המידע שמעביר אדריכל הפרויקט לקבלן ועל פי רוב הוא מאשים את העיריה במקום שיתקן את הלקויים כפי שהתבקש.

נטע ניסים ונועה ריבוש הסבירו שמטרת חב' מוריה לתת יעוץ לדיירים בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38. הייעוץ כולל זכויות המגיעות לדייר ומכוונת את הדיירים לבחור יזם שיתאים להם.  הם לא מתערבים בקבלת החלטות של הדיירים.  תרומתם בזה שהדיירים רגועים ופחות חשדנים כאשר המלצה באה מגורם ציבורי ולא מהקבלן.  נטע ניסים הסבירה שעיקר פעילותם בפרויקט של התחדשות עירונית ופחות בפרויקטים של תמ"א 38.            

אסף גולן שיבח את המפגש, לדעתו הקשר עם הקובעים והמטפלים ברשות המקומיים תורם רבות לקידום הפרויקט ולקיצור זמן הטיפול.

 

צילום – יחסי ציבור