רב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ שליט"א הזכיר את פטירתו של הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, והביע תפילה כי האור הגדול שעלה היום לשמיים יביא בכנפיו אור גדול על ציון בבניין בית תפארתנו.

עוד הוסיף הרב ואמר כי "ניצחון החשמונאים הוא ניצחון על רוח עם ישראל, הם עד היום הזה. לנצח. עם ישראל בעזרת הרוח נאבק ומנצח את כל אלו שמנסים לפגוע. אנחנו בימים האלה מודים על הניסים בימים ההם בזמן הזה. אנו גם מודים למפכ״ל המשטרה ולכל השוטרים, שנלחמים ומוסרים נפשם יום יום עבור אזרחי ישראל בכלל ומבקרי הכותל המערבי בפרט. שהקב"ה ישמור צאתם ובואם של שוטרי משטרת ישראל מעתה ועד עולם."

המפכ"ל אמר כי "מעט מן האור דוחה הרבה מהחושך. לא לחינם בחר עם ישראל לציין את חג החנוכה דרך האור. האור דומה לאהבה, למסירות ולשירות שניתן להעביר לאחרים, ואת זה עושים כל שוטרי משטרת ישראל. אנו כוחות הביטחון נלחמים שוב ושוב בחושך." המפכ"ל עוד הוסיף ואמר כי "מברכים על הדלקת "נר" חנוכה, למרות שמדליקים נרות רבים. הדלקת "נר" החנוכה יוצרת ומסמלת את האחדות של עם ישראל. עם אחד בלב אחד."

במהלך ימי חג החנוכה מתקיים מדי ערב אירוע רב משתתפים של הדלקת נרות חנוכה במעמד אישים שונים. כמו כן במהלך ימי חג החנוכה הקרן למורשת הכותל המערבי מקיימת סיורי חנוכיות ייחודיים לקהל הרחב- פרטים באתר הקרן למורשת הכותל המערבי.

קרדיט: הקרן למורשת הכותל המערבי.