זהו הקורס השלישי שמתקיים במשרדי מחוז ירושלים ולא במרכז ההדרכה של חברת החשמל, מתוך רצון לתת פתרון ומענה לצורך מיידי של המחוז, מבלי לפגוע ברמת השירות. בקורס תשתתפנה 8 נשים, מתוכן 4 חרדיות, והוא ימשך כשלושה שבועות.

יצחק עבודי, מנהל מחוז ירושלים בחברת החשמל: "הקורס נפתח על מנת שנוכל להמשיך ולהעניק שירות איכותי ויעיל ללקוחות חברת החשמל במרחב ירושלים. תלמידות הקורס שהתקבלו נמצאו כמתאימות ביותר, זאת אחרי שעברו סדרה של ראיונות ומבחנים".

תמונה: באדיבות דוברות חברת חשמל