השבוע החליטה וועדת שמות לרחובות של עירית ירושלים לקרוא רחוב  על שמו של אהרון כהן ז"ל,  יו"ר ארגון הקבלנים של ירושלים והסביבה לשעבר. 

השם של אהרון כהן ז"ל עלה בוועדה לאחר מכתב בקשה שכתבו בארגון הקבלנים בירושלים לקובי כחלון,  מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ ראש העיר.

אהרון כהן ז"ל נבחר בשנת 2000 ליו"ר ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים ומילא תפקיד זה במשך 4 שנים. בסיום הקדנציה שלו בירושלים בשנת 2004 הוא נבחר לנשיא התאחדות הקבלנים והבונים בישראל. בתפקידו כיו"ר הארגון בירושלים פעל רבות למען הקבלנים הן מול עיריית ירושלים והן מול משרד הבינוי והשיכון למען בניין ירושלים.
הוא פנה לראש העיר דאז מר אהוד אולמרט ולממונה על המחוז עו"ד מתי חותה להכין תכנית מתאר לעיר שיחליף את תכנית המתאר משנת  1962. פעילותו צלחה ורה"ע מינה ועדת היגוי לתכנית מתאר 2000 והוא היה חבר בה. כיום הוועדה המקומית של העירייה והוועדה המחוזית פועלים לפי תכנית המתאר החדשה על אף שעדיין לא אושרה סטטוטורית.
בשנות ה- 2000 כאשר היתה האטה בבניה בירושלים בשל ביקושים נמוכים פעל מול משרד הבינוי והשיכון לתת מענק לרוכשים דירות בירושלים. 

שר הבינוי והשיכון דאז נתן שרנסקי אישר מענק לרוכשי דירות בהר חומה ובפסגת זאב דבר שהביא לפיתוח שכונות אלה. בתפקידו כנשיא התאחדות הקבלנים בישראל גם פעל רבות להרחבת הבניה והפיתוח בירושלים. עבר לתפקידיו הציבוריים, כקבלן הוא בנה מאות יחידות דיור בכל חלקי העיר ירושלים לרווח תושבי העיר.