הצום מתחיל מעמוד השחר, ומסתיים בצאת הכוכבים. והוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו ביהדות לזכר חורבן בית המקדש. תענית זו מציינת את היום שבו הובקעה חומת ירושלים ואחריה חורבן בית המקדש השני. 

ביום זה ארעו לעם ישראל חמישה פורענויות, אך הסיבה לצום היא מפני שביום זה הצליחו הרומאים להבקיע את חומות ירושלים וניהלו בתוכה מלחמה קשה במשך שלושה שבועות, עד שביום ט' באב העלו באש את בית המקדש (השני).
 
ביום זה מתחילים ימי בין המצרים הנמשכים עד תשעה באב  ונוהגים בהם מנהגי אבלות ההולכים ומחמירים ככל שמתקרבים לתשעה באב; שלושת השבועות המתחילים ב- י"ז בתמוז, תשעת הימים המתחילים בראש חודש אב, השבוע שחל בו תשעה באב, ותשעה באב עצמו.