בשנתיים הראשונות להקמת המדינה נערכו האזכרות ביום העצמאות עצמו. בקרב המשפחות השכולות הייתה תחושה קשה בגלל קיום האזכרות לצד החגיגות  והן דרשו לייחד יום מיוחד לזכר הנופלים.שר הבטחון דאז דוד בן גוריון קבע  את יום ד באייר  כיום הזכרון הכללי לגיבורי מלחמת הקוממיות. החיבור ליום העצמאות נעשה במקרה ולא מתוך כוונה להמחיש כי עצמאות המדינה קשורה לדם הנופלים.

בשנת 1980 שונה השם ליום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונוספו לו גם חללי המחתרות המוסד והשב"כ.

בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל להוסיף ליום הזיכרון את הנצחת חללי פעולות האיבה, והוא נקרא מאז "יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה".

מניין הנופלים מתחיל עם נפילתו של החלל הראשון, אהרון הרשלר, אשר נרצח על ידי כנופיית פורעים בירושלים, ב-1 בינואר שנת 1873. עד ליום העצמאות נמנו עשרים ושלושה אלף מאה שישים ותשעה נופלים.

יום הזכרון מתחיל בטקס הממלכתי בכותל, ומסתיים בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל. צמח דם המכבים הוא סימלו של יום הזכרון ומדבקה עם תמונת הצמח נענדת על דש הבגד. מקור השם דם המכבים הוא אגדה לפיה פורח הפרח בכל מקום שבו טיפת דם מדמם של המכבים נפלה לארץ.

יום העצמאות חל ב-ה' באייר, היום בו ניתנה ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. למלחמת העצמאות שמות רבים: מלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות, מלחמת תש"ח, מלחמת 1948.

למרות זאת המלחמה החלה כבר ב-1947 מיד לאחר הסכם החלוקה שהתקבל באו"ם בכ"ט בנובמבר 1947. המלחמה הסתיימה רשמית רק ב-20 ביולי שנת 49 לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק עם סוריה.

אגב כוחות הצבא מיד לאחר הקמת המדינה, כונו כוחות המגן. צה"ל הוקם רק שבועיים לאחר הקמת המדינה ב-26 במאי.

יום העצמאות מתחיל עם סיום טקס הדלקת המשואות, ומסתיים עם חלוקת פרס ישראל. יום העצמאות הוא יום שבתון. חג עצמאות שמח.