השבוע: פרשת משפטים


מאזינות ומאזינים יקירים בוקר טוב,
יום נעים השמש זורחת והשמיים כחולים, זה בדיוק הזמן לקבל החלטה, אנו עולים כיתה, הישר לפקולטה למשפטים.

נכון בזכות פרשת משפטים ואגלה לכם רז אנו עוברים קורס מזורז, אז תהיי מרוכזת והיה מרוכז כי יש גם סטאז', בדיוק כפי שפרסם משרד החינוך "ישראל עולה כיתה".
עוברים ללמידה משמעותית לעודד צמיחה אישית ומעורבות חברתית, וגם אנו בבית ספרנו ניצוק משמעות לחיינו יחד עם המורים, משה רבנו.

היי הצלצול הוא בשבילנו ולא משאירים אף אחד מאחור כי אנו בוחרים באור.

זו האוניברסיטה של החיים ומתקבלים ללא תנאים, ההרשמה כבר נפתחה, והאוניברסיטה פתוחה לכולם, לכל גיל בשמחה ובגיל.
בשבוע שעבר קיבלנו את התורה, עשרת הדיברות בקולות רעמים וברקים. השבוע בפרשת "משפטים" יורדים איתנו לפרטים.
הכול על היחסים שבין אדם לחברו בין אדם לאדמתו ואפילו על שורו וחמורו, מצוות שבלעדיהן לא תתקיים חברה, שהרי ארץ דרך קדמה לתורה.

המשוררת זלדה כתבה "לא ארחף בחלל משולחת רסן, פן יבלע ענן את הפס הדקיק שבלבי שמפריד בין טוב לרע, אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני". ועל כולנו הלוואי לא צריך להיות אקדמי רק אחראי.

השבוע גדשו כלי התקשורת: הטלוויזיה והעיתונים בעניינים הקשורים בשוחד והטלת פחד, ניצול, באונס, והשגת גבול, ברצח, באלימות, בגזענות, וברשלנות, והגיע הזמן ברצינות לעלות כיתה וללמוד על תבונה ורגישות להבין ולהרגיש הזולת ולא לפעול על אוטומט.

נו פלא שמגיעים לבתי המשפט ובדיוק על כך הפרשה, שיהיה לנו אכפת. והנה בקצרה מה מבקשת מאיתנו התורה: לא לקלל, ולא להכות ולתת לאישה כבוד, להתנהג יפה לגר, כי כגר היית במצרים וגם לדאוג שנמצא בשוליים. לעזור לעני, ליתום ולאלמנה ונזכה כך כתוב לברכה משמיים. ולא תטה משפט תרחק ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעוור פיקחים ויסלף דברי צדיקים.

כל כך אקטואלי ומי לא יסכים, אז בשביל מה כל המשחקים ואחר כך חלילה אזיקים ורק נזקים. ובגמרא מובא משל על אדם שהפליג באוניה וקדח תחתיו חור, גערו בו כל הנוסעים על מעשהו, אמר להם האיש: ומה אכפת לכם הרי רק במקומי אני קודח, אמרו לו הנוסעים: טיפש שכמוך סבור אתה שהנזק הוא אישי, רק לך והרי מי הים יחדרו מהחור ויטבעו את כולנו. הממשל כמובן שכל מעשינו משפיעים על הסביבה אז בואו ננהג אחד לשני באדיבות ובאהבה.

בפרשה גם מוזכרת ההתייחסות לאימא אדמה לתת לה מנוחה בשנה השביעית, שנת שמיטה וגם לשור לחמור לגר ולאמה וביום השביעי מנוחה, בוודאי גם לך ולך. אם נעשה ונשמע כתוב בתורה נזכה לברכה: וברך ה' את לחמך ואת מימך ועשירות עם החלה מקרבך ולא תהיה והכרה בארצך ואת ימיך העמלק.

שנזכה לכולנו כולנו לאריכות ימים שבוע הבא יחול יום המשפחה ואין יותר מזה שמחה אך לדאבוננו הרב איבדנו השבוע משפחה, משפחה טופאן אבא אברהם, אימא גלית והילד יוסף חיים זיכרונם לברכה, משפחה לדוגמא ולמופת תפארת מדינת ישראל. ליבנו כל כך כואב, בוכה ומתאבל, כל כך מתסכל ואבדה כזאת לא ניתן בכלל לעקל. את הטובים ביותר לוקח האל. נשמתם ולהחלמת הפצועים נתפלל לעצמנו נייחל שכזה אסון לא נזלזל ואין להקל כפי שכבר אמרנו לאל נלמד לקחת אחריות ולא לפשל, הפעמון לכולנו מצלצל שישמרנו האל.

אסיים מתוך השיר "בית" של יהושע צפריר-

יש דברים מרובים חשובים בעולם,
החשוב מכולם הוא ביתו של האדם.

כי בית אינו סתם מבנה של בטון,
כי בית מעניק הרגשת ביטחון

כי בית הוא פרח שולחן או מפה,
כי בית הוא ילד, רעיה מצפה.
כי בית הוא גג ופינה חמימה,
וברית כרותה בין אדם לאדמה.


כי על בית צריך להגן ולשמור.
כי רבים דברים יקרים בעולם,
אך אין כה יקר כביתו של אדם.

והלוואי ויתקיים הפסוק ונברכו בך כל משפחות האדמה.

שבת שלום
אורה מזרחי.