לקראת ראש השנה המתקרב, פרסם "מכון ירושלים לחקר-שווקים" מחקר אשר בחן את מחיר הדבש בישראל ביחס לשאר העולם, ומצא כי הדבש הישראלי יקר בצורה משמעותית לעומת מדינות אחרות.
למשל, מחיר הדבש הממוצע בישראל עומד על 21 שקלים, בעוד המחיר באנגליה עומד בין ארבעה לאחד עשר שקלים בלבד. בארה"ב מחירו עומד של 6 שקלים, כמו גם בארצות דוגמת סין, קנדה ובמדינות דרום אמריקה. 

לטענת עורכי המחקר, פער המחירים הבולט הוא כתוצאה ממדיניות מוטעית של הממשלה (המדינה מייבאת דבש מ-7 מדינות בלבד מתוך 56 ספקיות אפשריות), ומריכוזיות יתר בענף בארץ (כוורת קיבוץ יד מרדכי בבעלות שטראוס - שולטת בלמעלה מ50% מכלל השוק).

כפתרון אפשרי, מציע המכון לצמצם או לבטל כליל את המכסים המוטלים על ייבוא הדבש ארצה, וכן לשקול את הרחבת מעגל המדינות המספקות את הדבש לארץ.

מועצת הדבש בארץ, שללה בתגובה מכל וכל את ממצאי המחקר של מכון ירושלים, בטענתה כי "אין בסיס לנתוני המחירים השקריים המובאים במחקר". עוד הוסיפה המועצה ואמרה כי לדעתה עומדים גורמים מסחריים מאחורי ה"פרסומים המגמתיים" במחקר, וכי בכוונת המועצה לחקור את מקורות הפרסומים.