כל השנה היו מנסכים רק יין על גבי הקרבנות, מפני שבדרך כלל, רק התעלות מיוחדת הרמוזה ביין מגלה את הקדושה.

בחג הסוכות, לאחר שזכינו לקיים את כל החגים וימי התשובה ולאסוף את כל יבול השנה, הקדושה מתגלה גם בחיים הרגילים, שמתקיימים על ידי המים. ואז השמחה גדולה ושלימה, מפני שהיא כוללת את כל תחומי החיים.

בדיוק כפי שמצוות הישיבה בסוכה הופכת את המעשים הטבעיים של אכילה ושינה למצווה.

אמרו חכמים, שבחג הסוכות אנו נידונים על המים, ועל ידי מצוות ניסוך המים, אנו זוכים שיתברכו עלינו גשמי השנה הבאה (ר"ה טז, א). ויש לדעת שהמים רומזים לחסד הגדול שמקיים את הכל בלא יוצא מהכלל: עשבים ועצים, פירות וירקות, דגים ועופות, בהמות וחיות.

השמחה שבשאיבת המים גדולה מאוד מאחר והיא מייצגת את המקור שנותן חיים לכולם. והרבה רמזים ניתנו בדבר, כמו אין מים אלא תורה, שהיא המקור לקיום החיים הרוחניים שלנו.

שמחת החג באה לידי שלימות בשמחת תורה שאז אנו רוקדים עם ספרי התורה ושמחים בעצם נתינתה לנו.

יהי רצון שבקרוב ממש, תקום סוכת דוד הנופלת ונשכה לשבת יחד בבית המקדש, ושמחת עולם על ראשם.

בברכת חג שמח

הרב יעקב סוסי/בית חב"ד א.ת אשדוד