שבת הקרובה נקראת שבת תשובה, מאחר והיא נמצאת בתוך עשרת ימי תשובה.
שמה של הפרשה מלמד אותנו באיזה תנועה אנו צריכים להיות בשבת זו כהכנה ליום הכיפורים.
אנו למדים ממשה רבינו ,שזה עתה גם מגיע לסוף ימיו על האדמה, מאה ועשרים שנה.
ועם זאת כתוב "וילך משה" מלמד שהלך והתעלה מחיל אל חיל , נקל להבין באיזו דרגה רמה ונשגבה עמד משה רבינו לאחרי מאה ועשרים שנות עבודת ה', ובכל זאת , במה עסק בסוף ימיו וביומו האחרון , ב"וילך" המשך הליכה ועלייה לדרגא נעלית יותר.
כלומר תנועת הנפש שאותה אנו למדים פה , היא לעולם להיות בתנועה של הליכה מחיל אל חיל.
ישנו משל יפה של רבי נחמן, שממשיל את העניין לציפור שעפה בשמיים, כל עוד תזיז את כנפיה היא תמשיך לעלות מעלה מעלה. ושהיא תפסיק היא תדאה למטה, היינו יכול להיות מצב של שתי תנועות בלבד למעלה או למטה.
ובודאי שבשבת זו ערב יום כיפור, נעמיד את עצמנו במצב של "וילך"

בברכת גמר חתימה טובה.
שבת שלום

הרב יעקב סוסי/בית חב"ד