במסגרת המבצע בוצעו פעולות נרחבות לניקיון שטחים ציבוריים מפסולת בניין, הסדרה של פעילות עסקים בשכונה, הסדרת תאורה במרחב הציבורי, תיקון ושיפוץ מדרכות והסרת מפגעים נוספים מהמרחב הציבורי.

את הפעילות העירונית ביצע מינהל תפעול בהובלת אגף אכיפה ושיטור, אגף התברואה, אגף שפ"ע וצוותים לוגיסטיים נוספים בשיתוף משטרת ירושלים.

בעירייה מציינים כי הפעילות העירונית בשילוב משטרת ישראל באה במטרה לשפר את איכות החיים בשכונה, לתת מענה לפניות תושבים על מטרדים במרחב הציבורי, לאכוף את החוק ואת הסדר ולשפר את הניראות של המרחב הציבורי.

מבצע זה מצטרף לשורה של מבצעים שבוצעו בשכונות נוספות במזרח העיר וזכו לתגובות חיוביות מהתושבים.

תמונות: עיריית ירושלים אגף אכיפה ושיטור.