בירושלים המהלך מובל ע"י צוות עירוני, בשיתוף פעולה בין מינהל החינוך בעיריית ירושלים, משרד החינוך וועד ההורים. עלות התכנית העומדת על כחצי מיליארד ש"ח, תוביל לכך שבירושלים יעלה מספר הצהרונים מ-700 כפי שהיה בתשע"ז ל-2,500 כבר בשנת תשע"ח.

תכנית הצהרונים תפעל מגיל 3 ועד כיתה ב' כולל, וניתן יהיה לפתוח צהרון בכל מוסד לימודי ובתנאי שיעמוד במינימום של 25 ילדים. זאת ועוד, הצהרונים יפעלו גם בגני הילדים החרדים המוגדרים 'מוכר שאינו רשמי' והפטור ובגני הילדים ובבתי הספר במזרח העיר.

עלות הצהרון להורים הינה עד 335 ₪ לחודש בלבד ובכך נרשמת הורדה משמעותית של המחירים, תוך שמירה על מסגרת הפעילות המורחבת עם תוספת תקציבית לתגבור כוח האדם, חוגים, העשרה ועוד.

ניר ברקת, ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך: "ציבור ההורים העובדים משווע לפתרונות איכותיים. אני שמח על כך שאנו מרחיבים את המענה שאנו נותנים למשפחות הצעירות. ילדי ירושלים ייהנו ממסגרות המשך מעשירות וההורים מביטחון בכך שהם נמצאים בידיים טובות ומקצועיות. אני מברך את משרד החינוך ואת ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים על שיתוף הפעולה המוצלח."

תמונה: משה שי/ flash 90