הנאשם ביצע את העבירות במאי 2015 כאשר עצר רכב שנסע בכביש בגין בירושלים לבדיקה שגרתית. לאחר הבדיקה הורה לנוסעת ברכב להתלוות אליו לניידת לצורך תשאול. על פי כתב האישום, כאשר הגיעה אליו המתלוננת הודיע לה השוטר שעליו לערוך חיפוש על גופה וזאת בניגוד לדין ולהנחיות המשטרה בדבר חיפוש על אישה ע"י גבר. במהלך החיפוש הורה לה להפשיט מעליה חלקי לבוש וביצע בה מעשים מגונים.

בגזר הדין קבע כבוד השופט, אוהד גורדון כי הסיטואציה בה בחר הנאשם לפגוע במתלוננת מעצימה עד מאוד את חומרת המעשים: פגיעה בידי שוטר במדים, בקשר עם הפעלת סמכויותיו ותוך ניצול בוטה של הסמכות שניתנה בידו, של מעמדו ושל פערי הסטטוס בינו לבין המתלוננת. במעשיו פגע במתלוננת וביזה אותה, ובד בבד ביזה את עצמו ואת שלטון החוק אותו ייצג כשוטר.

בגזר הדין כתב כב' השופט ד"ר אוהד גורדון: "המתלוננת, אשר עוכבה לבדיקה שגרתית, מצאה עצמה קורבן לפגיעה מינית כשהיא ניצבת בודדה אל מול הנאשם והלה מאלץ אותה לאקטים משפילים שבסיבוב פניה לעבר הניידת, פשיטת סוודר מעל גופה והותרתה בלבוש חלקי בעודו מתבונן בחזה החשוף חלקית. חוסר האונים והקושי להתנגד לתוקף, המאפיינים חלק ממקרי הפגיעה המינית, קיבלו במקרה זה משנה-משקל נוכח חובתה של המתלוננת, כאזרחית, לציית להוראותיו של שוטר והאופן הבזוי בו ניצל הנאשם חובה זו לצרכיו המיניים.

במעשיו שבוצעו בהיותו שוטר במדים המייצג את משטרת ישראל, הוסיף ופגע במעמדה של המשטרה וכך גם בשלטון החוק. ביצוע עבירה על החוק, שימוש לרעה בסמכויות ובכוח, ופגיעה באזרחית תוך ניצול חובתה לציית לשוטר: כל אלה מערערים את תדמיתה של המשטרה בעיני הציבור כגוף האמון על אכיפת החוק ושמירה עליו".

התיק נוהל על ידי עו"ד שקד דהן ונחקר על ידי צוות ירושלים במחלקה לחקירות שוטרים.

תמונה: משה שי/ flash 90