חלוקת עצי האשוח מצטרפת לשורת הכנות ופעילויות עליהם עומלים אגפי העירייה השונים בכדי להכין את העיר לקראת החג. בין היתר יתלו תאורה חגיגית ודגלים חגיגיים באזורים בהם נחגג החג כדוגמת הרובע הנוצרי ושכונת בית חנינא ובצירי התנועה של עולי רגל כדוגמת מאר-אליאס. בנוסף, כבר בימים אלו תוגברו צוותי הניקיון באזורים אלו ובוצעו גיזומים בשטחים הפרטיים בכנסיות. כמו כן, אגף הרישוי התגייס על מנת לסייע ברישוי מהיר והסדרה של הירידים שיוזמת האוכלוסייה הנוצרית ברובע הנוצרי לקראת החג. זאת ועוד, עם התקרבות מועד החג יתבצע תיאום ביחד עם המשטרה בכל הקשור להיבטי הסדרת תנועה וחניה בעת תהלוכות של העדות הנוצריות ומוקדי עלייה לרגל.

נוסף על אלה, יערוך ראש העיר, ניר ברקת, כמידי שנה, סיורים בכנסיות הגדלות בעיר ואף יפגוש את ראשי הכנסיות. במסגרת סיור זה, ידונו ויקודמו סוגיות הקשורות לקידום צרכי הקהילה הנוצרית בעיר.

תמונה: תומר ניוברג/ flash 90