במבצע "צוק איתן" האחרון עלה הצורך במוסדות ההשכלה הגבוהה ברחבי הארץ להעניק הקלות בחובות האקדמיים לא רק לאנשי המילואים עצמם, אלא גם לבני/בנות הזוג שלהם שנותרו בעורף ונאלצו לשאת בעול המשפחתי לבדם, זאת בנוסף ללימודים שלהם באקדמיה.

המכללה האקדמית הדסה בי-ם כמו מוסדות רבים אחרים העניקה הקלות לאותם סטודנטים עם ילדים שבני זוגם/ן שירתו במבצע "צוק איתן". אולם עתה, החליטו במכללה שיש צורך לתת מענה רשמי, ממוסד וקבוע לאוכלוסייה זו, לא רק בזמן תקופות חירום ולחימה, אלא כל זמן שבני ובנות הזוג משרתים במילואים.

לפיכך, הודיעה הנהלת המכללה כי החל משנת הלימודים הבאה יינתנו הקלות לסטודנטים וסטודנטיות הורים לילדים צעירים שבני זוגם/ן משרתים במילואים במהלך שנת הלימודים. בכל הקשור להיעדרות משיעורים, בימי שירות המילואים של בן/בת הזוג, ניתן יהיה להגיע לשיעורים עד השעה 09:00 ולהיעדר משעה 15:00. איחורים וחיסורים בשעות אלו לא ימנו במכסת החיסורים.

נוסף לכך, תינתן דחייה של מטלות שמועד הגשתן הוא בתקופת שירות המילואים. הדחייה תעשה בתיאום עם המרצים ותהיה עד 50% מסך ימי השירות. היעדרות ממעבדה, סמינר או הכשרה מעשית עד שעה 09:00 ומשעה 15:00, תזכה להשלמה ללא תשלום נוסף, במסגרת המועדים המקובלים בחוג.

פרופ' ברטולד פרידנלנדר, נשיא המכללה האקדמית הדסה בי-ם: "חוק זכויות הסטודנט בישראל נותן מענה רק לאנשי המילואים עצמם ולא לבני או בנות הזוג. מתוך הבנה של המציאות הישראלית, מצאנו לנכון למסד את ההקלות באופן שלא ייפגע בהישגיהם האקדמיים".  

תמונה: איריס כהניאן