לראשונה, חשבון המים בירושלים, אבו גוש ומבשרת ציון, מונפק על-ידי חברת הגיחון בחמש שפות, בהתאם לבחירת הלקוח: עברית, ערבית, אנגלית רוסית ואמהרית. ירושלים מתאפיינת בקהילה רב-תרבותית מגוונת ובה אוכלוסייה משמעותית של דוברי שפות זרות. נוסף לשירות הייחודי של בחירת השפה, חשבון המים של הגיחון יכלול מסרים אישיים ברמה הפרטנית המותאמת לכל לקוח באופן נפרד.

פרויקט "החשבונית הדינמית האישית" הוא פרי יוזמה ושיתוף פעולה טכנולוגי של חברת הגיחון עם דפוס קיבוץ בארי הכולל גם עיצוב מחדש המקל, מפשט ומבהיר כל פרט בחשבון המים, לרבות פירוט הצריכה במ"ק, החיוב הכספי ועוד.

מנכ"ל חברת הגיחון, מר זהר ינון, אמר עם השקת השירות החדש: "כי שירות הלקוחות בגיחון מהווה דוגמה לשירות אדיב, יעיל המבוסס על טכנולוגיה עדכנית המתבטא ברמת שירות גבוהה ביותר. התגובות החמות שכבר התקבלו מלקוחות שנחשפו לשירות החדש מעודדות מאוד ומזרימות את החמצן הדרוש להמשיך בייעול ושדרוג מערך השירות של החברה".