אות ההתנדבות לרשויות מקומיות ניתן לעיר ירושלים בשם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, יו"ר הכנסת ושר הרווחה כהוקרה על פעילות ענפה בתחומים השונים והמגוונים, המתקיימת לאורך כל השנה. את האות קיבל בשם העירייה סגן ראש העיר, מאיר תורג'מן ומנהלת היחידה העירונית להתנדבות, ניקי קריגר.

ההתנדבות בירושלים הינה ממאפייניה הבולטים של העיר ושל התושבים, כאשר שיעורי ההתנדבות הגבוהים נאמדים בכ-50,000 מתנדבים מדי שנה, אשר בנוסף למעורבות וההתנדבות ברמה האישית, פועלים ברחבי העיר כ-400 עמותות וארגונים אשר לכל אחת ואחד מהם תרומה ייחודית משלו. מדי שנה, עיריית ירושלים אף מקיימת טקס הוקרה למתנדבים בה מעניק ראש העיר ניר ברקת אות הוקרה למתנדבים והארגונים הירושלמים המצטיינים.

ראש העיר ירושלים ניר ברקת ציין כי "ירושלים התברכה בתושבים מופלאים מכל הגילאים, השכונות והאוכלוסיות שנכונים לתת מעצמם, לעשות למען הזולת ולתרום לקהילה בהצלת נפשות, בסיוע לנזקקים, בעשייה למען הסביבה, בעידוד תעסוקה ויזמות,  בפרויקטים למען הנוער ועוד ועוד. זו הרוח הירושלמית האמיתית שיוצרת ערבות הדדית וגאווה כפולה ומכופלת להיות ירושלמי".

בוני גולדנברג ראש מינהל שירותי קהילה: ציינה כי "בירושלים עשרות אלפי מתנדבים שפועלים במגוון תחומים במסגרת מאות ארגונים שונים. מספר המתנדבים הגדול מאפיין את רוח הסולידריות הירושלמית ואת המסורת של הנתינה המתקיימת בכל המגזרים בעיר. כעירייה חשוב לנו לייצר שפה מקצועית בהקשר של ההתנדבות ואנו מקיימים הכשרות וימי עיון למפעילי מתנדבים ולמתנדבים עצמם".

עיריית ירושלים מעודדת את פיתוח תחום ההתנדבות ומקצה משאבים באמצעות יחידת ההתנדבות העירונית העוסקת בתכלול עירוני ומקדמת פעולות של התנדבות, מסייעת בחיבור ותיאום בין גופי המתנדבים השונים לצורך שיתופי פעולה שונים בשגרה ובעיקר בעתות חירום. העירייה מעודדת את פיתוח תחום ההתנדבות, מקצה משאבים, מעניקה ליווי מקצועי ומשלבת מתנדבים במאות מסגרות בעיר.

כמו כן, בירושלים פועלת "מועצת ארגוני המתנדבים" המשמשת פלטפורמה עירונית לקידום שותפויות, תיאום בין עמותות ולמידת עמיתים. בשנים האחרונות, מתבססת עיריית ירושלים כחלוצה בנושא פיתוח תורה סדורה ומקצועית לעידוד והפעלת מתנדבים בחירום, באמצעות פיתוח רשתות חברתיות שכונתיות כמו "נאמני שכונה". בתוכניות ההתנדבות השונות לוקחים חלק מתנדבים ותושבי השכונות השונות מכל המגזרים; יהודים וערבים, חילוניים וחרדים, נשים וגברים כאחד, המייצרים תחושת שייכות ומחויבות קהילתית ומוטיבציה להשקיע בשכונת המגורים.

המתנדבים בעיר ירושלים נוטלים חלק משמעותי בעשייה בתחומי רווחה וקהילה, חינוך, קליטת עליה, בריאות, תרבות ועוד. מגוון התחומים בהם ניתן לפעול ולהתנדב בעיר רב מאד וכל תושב יכול למצוא תחום התנדבות המתאים לו ולרווחת תושבי העיר.

ניקי קריגר, מנהלת היחידה העירונית להתנדבות הוסיפה כי "בשנים האחרונות פועלות בעיר תכניות התנדבותיות מגוונות המכוונות להביא לידי ביטוי את כישוריהם המקצועיים והאישיים של המתנדבים. במסגרת התכניות שאנו מסייעים לקדם ישנם גם מרכזים למיצוי זכויות אשר מפעילים אנשי מקצוע בהתנדבות מתחום המשפט, צרכנות וכלכלה. עשייה מבורכת זו מאפשרת חיזוק חוסנה של הקהילה בעת שגרה ובזמן חרום ומגבירה את הסולידריות החברתית בעיר".

 

תמונה: דוברות עיריית ירושלים