עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה, דנה היום (ד'), בהתנגדויות לתכנית לשכונות דרום נחלאות והמליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.

תכנית המתאר לשכונות דרום נחלאות קודמה ביוזמת האגף לתכנון עיר בעיריית ירושלים ונערכה על-ידי משרד התכנון ארד-סימון אדריכלים.

התכנית ממוקמת בלב העיר ההיסטורית וגבולותיה הינם ממזרח – רחוב שמואל הנגיד, ממערב – שד' בן צבי, מדרום – רחובות נרקיס והגר"א ומצפון – רחוב בצלאל.

תחום התכנית כולל שכונות היסטוריות כזיכרון אחים, נחלת אחים, נחלת צדוק, נווה בצלאל ובצלאל רבתי, שהוקמו החל מסוף המאה ה-19 בימי האימפריה העות'מאנית ועד לשנות ה-30 של המאה ה- 20, בימי המנדט הבריטי. המרקם העירוני באזור זה מתאפיין בפסיפס של שכונות היסטוריות שחשיבותן בעברן המיוחד, מיקומן בתחום "העיר ההיסטורית" והיותן שכונות מגורים הטרוגניות ותוססות.

הליך התכנון כלל תהליך של שיתוף הציבור באמצעות השתתפות נציגי התושבים בוועדת היגוי, כנסי תושבים, גיבוש חזון התושבים ושיחות רבות עם תושבים.

התכנית המשתרעת על פני כ- 120 דונם מציעה מסגרת תכנונית והנחיות לתכנון מפורט למתן היתרי בניה, הכולל הוראות למתחמים שונים לשימור הקיים, לבנייה חדשה, לתוספות בניה ולפיתוח המרחב הציבורי. בנוסף, התכנית כוללת שטחים ציבוריים פתוחים ובנייני ציבור, וכן דרכים וחניונים ציבוריים קיימים ומוצעים.

התכנית מאזנת בין צרכי הפיתוח של העיר לבין שימור אופיין המיוחד של השכונות ומאפשרת תוספת של כ-711 יחידות דיור חדשות באזור המשיק למרכז העיר, מתוכן 237 יחידות דיור קטנות (עד 45 מ"ר), ועוד 474 יחידות דיור רגילות. מדובר בתוספת של 64,766 מ"ר שטח עיקרי למגורים, תוספת של כ-2,268 מ"ר שטח עיקרי למסחר ותוספת של כ-6,689 מ"ר של שטח עיקרי לתעסוקה.

התכנית נדונה בוועדה המקומית ב- 11/06/2014 והומלצה להפקדה בתנאים. בין היתר קבעה הוועדה כי יש לכלול הוראות לעניין יח"ד קטנות (עד 45 מ"ר), ותוספת מסחר בקומת הקרקע בכל תחום התכנית.

התכנית אושרה להפקדה בוועדה המחוזית בישיבתה מיום 9/02/2015, בכפוף לתיקון הערות הוועדה. תקופת הפקדת התכנית הסתיימה ב-17/10/2015, לאחר הארכת תקופת ההפקדה, על-מנת לאפשר מיצוי הליך ההתנגדויות לתכנית.

הוועדה המקומית שמעה את ההתנגדויות והמליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית. הוועדה קיבלה חלקית את ההתנגדויות בעניין נושא השימור, אולם לאפשר בחינתו לעומק על-ידי מחלקת השימור, לעת מתן היתר בניה. לעניין ההתנגדויות בגין תוספת חזית מסחרית ברחובות השכונה, המליצה הוועדה לא לחייבה, אלא להיתר חזית מסחרית ברוב הרחובות, למעט ברחובות אוסישקין, בצלאל ושמואל הנגיד, שבהם תחויב חזית מסחרית כפי שקיימת כיום בפועל. כמו כן, המליצה הוועדה לקבל את ההתנגדות לעניין ביטול גשר הולכי הרגל בין אזור נחלאות לגן סאקר.

תמונה: מיכל פתאל/ flash 90