ועדת הבדיקה שמינה מ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב בנצי סאו, בתיאום עם השר לבט"פ, בראשותו של ניצב בדימוס ישראל יצחק, בעקבות אירוע הרצח בו תקף החשוד ישי שליסל באמצעות סכין שישה ממשתתפי מצעד הגאווה שהתקיים בירושלים בתאריך 30/07/2015, ביניהם הנערה שירה בנקי ז"ל, שנפטרה מפצעיה, הגישה את ממצאיה. 

על פי ועדת הבדיקה, על אף ההכנות וההיערכות ועל אף שהרעיון המבצעי בבסיס התכנון היה נכון, עבודת המטה, הפו"ש, המענה המבצעי ובעיקר הציר המודיעיני לקו בכשלים, שגרמו לכך שההתראות והאיומים לא קבלו בפועל מענה הולם ולא מנעו במבחן התוצאה את כניסתו של המפגע לתהלוכה. בהמשך לכך, הציגה הוועדה סדרת מסקנות והמלצות מערכתיות שישומן, לדעת חבריה, יאפשר התמודדות טובה יותר עם אירועים מסוג זה בעתיד. בנוסף, המליצו חברי הוועדה המלצות אישיות בנוגע לעשרה קצינים ונגד, בעלי תפקיד שונים שכשלים נפלו במימוש אחריותם.

 מ"מ מפכ"ל, ניצב בנצי סאו, לאחר שבחן את דו"ח הוועדה, קיבל את כלל ההמלצות המערכתיות שהומלצו על ידה והורה על יישומן המלא באופן מהיר, באמצעות צוות עבודה מקצועי שיוקם בימים הקרובים. לגבי ההמלצות האישיות הורה מ"מ מפכ"ל להחמיר עם חלק מההמלצות כלפי מספר מבעלי התפקיד המעורבים בכשלים המבצעיים שנתגלו והחליט- 

למפקד מחוז ירושלים, ניצב משה (צ'יקו) אדרי – תירשם הערה פיקודית, נוכח אחריותו הפיקודית על הנעשה במחוז וחוסר בהירות שיצר בנוגע לתחומי האחריות בין המרחבים ובינם לבין המחוז. 

מפקד מרחב ציון, תנ"צ אפרים חביביאן – תירשם הערה פיקודית, נוכח הליקויים שנמצאו בפעילות המרחב, בעיקר בציר המודיעיני ואחריותו כמפקד טריטוריאלי. לציין כי במקטע בו שימש כמפקד אזור לא נמצאו ליקויים.

מפקד מרחב מוריה, נצ"מ קובי דוידיאן – יועבר מתפקידו, לא יקודם משך חמש שנים ולא ישמש בעתיד בתפקידים פיקודיים.

ר' ענף מודיעין מחוז ירושלים, סנ"צ דורון משה - יועבר מתפקידו, לא יקודם במסלול פיקודי/מבצעי משך שבע שנים ולא ישמש בעתיד בתפקידי מודיעין.

ר' הזרוע המבצעית בימ"ר, סנ"צ שי אללי – יועבר מתפקידו ולא ישמש בתפקיד מבצעי משך חמש שנים.

ק' אג"מ מרחב מוריה, רפ"ק צחי חלפון– תירשם הערה פיקודית.

ר' לשכת מודיעין ובילוש מרחב מוריה – יועבר מתפקידו.

ק' אמ"ן מרחב ציון, רפ"ק יצחק שמעיה - תירשם הערה פיקודית.

מפקד מקטע ב' בציר התהלוכה, פקד אולג גולנד – יועבר מתפקידו ולא ישמש בתפקיד פיקודי מקצועי משך חמש שנים ובתקופה זו לא יקודם.

ר' מרכז דיווח ותאום אח"מ, רפ"ק דורון שלום– יועבר מתפקידו ותבוטל יציאתו המתוכננת לקורס פו"מ הקרוב.

שוטר מג"ב בחסימה ברחוב וושינגטון, רביד מחמוד– יועבר מתפקידו כמ"כ במג"ב ולא ישמש בתפקיד פיקודי.

השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן: ״אני מקבל במלואן את המלצות מ״מ המפכ״ל ומודה לוועדה בראשותו של ניצב בדימוס ישראל יצחק על עבודתה. מותה של שירה בנקי ז״ל ופציעת הצועדים הם אירועים חמורים שניתן היה למנוע ולכן חייבו תחקור והסקת מסקנות אישיות לצערי, גם אם הן חסרות תקדים בהיקפן. חלק מרכזי מהתרבות הארגונית אותה בכוונתי להטמיע במשטרת ישראל מחייב תחקור כשלים מבצעיים, הפקת לקחים ויישומם. עם זאת, אני מביע את הערכתי העמוקה לקציני ושוטרי מחוז ירושלים העושים מאמץ אדיר בכל ימות השנה ופועלים בתנאים קשים ומורכבים למען ביטחון האזרחים".

מ"מ מפכ"ל ניצב בנצי סאו ברך על העבודה המסורה, היסודית והמקצועית של חברי הוועדה והעומד בראשם, קיבל את כלל ההמלצות המערכתיות שהומלצו על ידה והורה על יישומן המלא באופן מיידי ע"י צוות בראשות קצין בדרגת תת ניצב. לגבי ההמלצות האישיות הורה מ"מ מפכ"ל להחמיר את רף הענישה כלפי מספר מבעלי התפקיד המעורבים בכשלים המבצעיים שנתגלו. המלצות אלה אושרו על ידי השר לבט"פ גלעד ארדן.  לדברי מ"מ מפכ"ל, ניצב בנצי סאו " אירוע הדקירה במהלך מצעד הגאווה ותוצאותיו הטראגיות, אסור היה שיקרה. למשטרת ישראל יש יכולת לבצע בדיקה עצמית ולשאת בתוצאות. זוהה כשל פקודי ומקצועי של מספר מפקדים ובעלי תפקיד, כל אחד מהם על פי תחומי אחריותו.  מדובר בכשל נקודתי של מפקדים טובים ומסורים המובילים כדבר שבשגרה אירועים גדולים ומורכבים לאין ערוך לסיומם המוצלח, והיקף תרומתם לביטחון הציבור ולחוסן הלאומי איננו מוכר לציבור במלוא היקפיו. יחד עם זאת, הנורמה המבצעית במשטרה, בפרט כשמדובר בדיני נפשות, חייבת להיות הגבוהה והמהודקת ביותר, מכך נגזרו הדין הנוקב והמחיר האישי הגבוה. ציבורית אני מצפה לשיח הוגן, בלתי מתלהם ומאוזן, המחיר האישי ששלמו בעלי תפקיד במשטרה הוא גבוה, הרבה מעבר לנהוג בגופים ציבוריים, בכלל ובגופים בטחונים, בפרט.  מאחורי כל מפקד עומדים פקודיו, חלקם מפקדי העתיד, והאינטרס הציבורי הוא לשמר את שדרת הפיקוד ולאפשר למי שראוי להפיק לקחים מטעויות ומכשלים, להשתפר ולהתייעל".  בימים הקרובים צפוי מ"מ מפכ"ל, בכפוף לאישור השר לביטחון הפנים, למנות בעלי תפקידים במחוז ירושלים, על מנת שהמחוז ישמר את רף תפקודו הגבוה, בדגש לתקופת חגי תשרי שבפתח.

מפקד המחוז ניצב משה (צ'יקו) אדרי התייחס לממצאי הוועדה בציינו: " קציני ושוטרי המחוז, כולם כאחד, חשים בצער עמוק בשל מותה של הנערה שירה בנקי ז"ל, מדובר באירוע שאסור היה שיקרה. המחוז שלנו עתיר ניסיון בניהול אירועים המוניים, תחת איומי טרור, הפרות סדר ואף מעשי קיצון של בודדים, בהם  הוכח כי מפקדי ושוטרי המחוז מממשים הלכה למעשה את הערכים של חתירה למגע, מקצוענות, אומץ ודבקות בביצוע משימותיהם. אולם, האירוע הנורא קרה ומוטל על כל אחד ואחד מאיתנו להפיק את מלוא הלקחים והמסקנות העולים מחקר האירוע וליישמם. כפי שאמרתי לוועדת הבדיקה וכן בפני קציני ושוטרי המחוז, כמפקד מחוז ירושלים, אני נושא באחריות פיקודית כוללת לנעשה בתחום המחוז ועל בסיס תפיסתי זו אני מקבל את החלטת מ״מ מפכ״ל המשטרה המתייחסת לאחריותי זו״. 

בהתייחס לפרק המסקנות האישיות אמר מפקד המחוז: "מדובר בקצינים ומפקדים רבי ניסיון ועתירי זכויות אשר משמשים דוגמא אישית ואף מופת לאורך שנים בעבודה מבצעית, שיטתית ומאומצת, תוך גילויי הקרבה אישית וחירוף נפש בהגנה על בטחון ירושלים הבירה. שוטרי וקציני המחוז הם המגן האנושי בסדרת אירועי טרור וסדר ציבורי רחבי היקף הפוקדים בשנים האחרונות את ירושלים והסביבה ולהנהגת המדינה ולציבור יש על מי לסמוך".

תמונה: flash 90