מידע אנונימי בנוגע לניהול לקוי בספרי העסק הוביל את משרד מס הכנסה ירושלים 1 לערוך ביקורת במקום. הביקורת העלתה חשד לניהול לא תקין של ספרי העסק ולכן הוחלט להעביר את המקרה לחקירות. משרד חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום פתח בחקירה גלויה נגד רופא השיניים, בוצע חיפוש במרפאה, נתפסו מסמכים רבים והחשוד נחקר.

רופא השיניים הודה בחקירתו כי נהג לקבל תשלומים מלקוחות מבלי שדווח לרשות המסים על כולם, לדבריו, הוא הנחה את מזכירתו לסמן על גבי הקבלות הממוחשבות, הכנסה שלא דווחה במלואה. עוד הודה החשוד כי נהג לקבל תשלומים שלא נרשמו כלל ולא דווחו כלל לרשות המסים. מעדותו של החשוד התברר כי משנת 2008 ועד עתה הוא העלים הכנסות בסך של כ-1.8 מיליון ש"ח.

תמונה: flash 90