בשנת הלימודים תשע"ה זכו בתגמול 261 תיכונים. כאמור, משרד החינוך מפרסם, זו השנה השלישית, את רשימת 261 בתי הספר (חטיבות עליונות), אשר זכו בתגמול כספי בגין שיפור בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע"ה. עובדי ההוראה באותם בתי ספר יזכו במשכורת הקרובה לתגמול כספי חד פעמי שנע בין 3,000 ל-8,000 שקלים למורה (על פי הישגי בתי הספר). הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה". במשרד החינוך מדגישים כי התגמול הדיפרנציאלי הוא הזדמנות להוקיר את צוותי החינוך על פעילותם לחינוך לערכים, לגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי או לאומי, על חינוך לטוהר הבחינות ולהגינות ולתרומה לחברה.

התגמול הדיפרנציאלי מתגמל בתי ספר הקולטים תלמידים ממגוון רקעים רחב, ואשר פועלים למניעת נשירה וקידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק בממד של זכאות לבגרות. משרד החינוך מתגמל מורים על מצוינות לימודית ועידוד לומדים ללמוד מקצועות מוגברים ועל הוראה איכותית והוראה מוגברת של מקצועות מדעיים והומניסטיים.

יובהר כי הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. התגמול הדיפרנציאלי מחושב על פי שיעור השיפור שביצעו בתי הספר ביחס לשנה הקודמת ועל פי שיעור השיפור שקידמו את תלמידיהם ביחס לרמתם. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי.

התגמול ניתן לחטיבות עליונות מכלל המחוזות ומכלל המגזרים, על כל הרצף החברתי. סך התקצוב לכלל בתי הספר נאמד ב-50 מיליון שקלים. מתוך כ-660 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, זכו 261 בתי ספר לתגמול שיינתן לצוות החטיבה העליונה. מדובר ב-40% של בתי הספר שהשיגו את ההישגים הטובים ביותר.

שר החינוך נפתלי בנט בירך את בתי הספר הערכיים ואמר: "ערכים לא פחות חשובים מציונים, וזה המסר שהעברנו כאן. אנחנו רוצים שהבוגרים שלנו יהיו אזרחים טובים יותר, ערכיים יותר ומוסריים יותר. אנחנו שואפים שבתי הספר שלנו יהיו מצוינים בלימודים אבל גם מצטיינים בהתנדבות, בתי ספר שמחנכים את תלמידיהם לקבל ולכבד את האחר, מונעים נשירה ומקדמים את התלמיד על פי צרכיו".

במכתב למנהלי בתי הספר ציין משרד החינוך: "זכייה  זו  הינה  אות  הערכה  למנהיגותך  ולעשייה  החינוכית  המעמיקה  של  צוות  המורים. אנו רואים חשיבות רבה בהוקרה והערכה של אנשי החינוך, שמחוללים שינוי, שמקדמים כל אחד מהתלמידים אל מעבר ליכולותיו הצפויים, שמשפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית אישית, חברתית וערכית".

בתי הספר יתוגמלו על ההישגים הבאים:

 הישגים לימודיים: זכאות לתעודת בגרות, הצטיינות במבחני בגרות, זכאות לתעודת בגרות איכותית. קידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק בממד של זכאות לבגרות.

המורים מתוגמלים גם בגין מצוינות במקצועות הומניים נוסף על הצטיינות במקצועות מדעיים ומתמטיים, מתוך קידום מעמדם של מקצועות הרוח.

שמירה על טוהר בחינות ועל איכות תהליכי ההערכה בבתי הספר

הישגים חברתיים: מניעת נשירה ורמות שונות של קרבה לזכאות לתעודת בגרות.

הישגים ערכיים: קליטת תלמידים מהחינוך המיוחד, שיעור הגיוס לשירות צבאי, אזרחי או לאומי גבוה. לאחר מכן, על פי זמינות הנתונים, גם שיעור המתנדבים לשנת שירות, המצטרפים למכינות קדם צבאיות והתורמים לקהילה.  

יש להדגיש כי בתי הספר במגזרים הלא יהודיים, אשר בוגריהם מתנדבים לשירות צבאי לאומי או אזרחי לא ייפגעו בשל מחסור בתקנים: כלבית ספרבכל אחד מהמגזרים יושווה לבתי הספר במגזר שלו בלבד. 

בירושלים בראש הרשימה ניתן לראות את בתי הספר הבאים: התיכון הניסויי, מקיף קשת, רעות קהילה דתית, מקיף סליגסברג, ארץ הצבי, אולפנה נווה רוחנה, עירונית פסגת זאב וישיבת חורב. 

תמונה: flash 90/ הדס פרוש