את הדירוג ערך "המרכז העולמי לדירוג אוניברסיטאות" (CWUR) הממוקם בסעודיה והוא נקבע לפי מספר קריטריונים שונים כגון: איכות השכלה (25% מהציון המשוקלל. בסעיף זה דורגה האוניברסיטה במקום ה-15 בעולם), תעסוקת בוגרים - מספר הבוגרים המחזיקים בתפקידי מנכ"ל בחברות מובילות (25%) ואיכות המוסד הלימודי - מספר החוקרים שזכו בפרסים על מחקריהם (25%). בדירוג זה, כאמור, הגיעה האוניברסיטה העברית למקום הראשון בישראל וה-23 בעולם.

את הדירוג ממשיכה להוביל אוניברסיטת הרווארד מארה"ב כשבמקומות ה-2 וה-3 ממוקמות אוניברסיטת סטנפורד ו-MIT.

תמונה: flash 90