הנהלת האוניברסיטה העברית הודיעה כי בעקבות אי אישור ההסכמות בינה לבין ראשי הועד של ארגון הסגל הזוטר והמשך הפגיעה המתמשכת בסטודנטים, היום (א') האוניברסיטה תשלח זימון לשימוע ל – 83 אנשי סגל זוטר ותמנע מתשלום שכר לשובתים. באוניברסיטה ציינו כי "האוניברסיטה רואה בחומרה את ההתנהלות חסרת האחריות של ארגון הסגל הזוטר. לפני כניסת שבת, נודע כי הוועד של ארגון הסגל הזוטר סירב לאשר את המתווה המוסכם לסיום הסכסוך בפקולטה למדעי הרוח ולמנוע את המשך הפגיעה בסטודנטים בכלל האוניברסיטה. המתווה שהוצג הינו על דעת ראשי הארגון, הנהלת האוניברסיטה  ועורכי הדין של שני הצדדים והוא הושג לאחר מו"מ ארוך. עמלנו רבות עד שהגענו להבנות אשר גובשו לאחר ישיבות על פני עשרות שעות כדי לגבש הסכמות ולמנוע המשך הנזק לסטודנטים. האוניברסיטה תנקוט בצעדים העומדים לרשותה בהתאם להסכמים הקיבוצים ועל פי הדין לרבות זימון לשימועים ואי תשלום שכר לשובתים. הנהלת האוניברסיטה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים תתכנס ביום ראשון על מנת למצוא דרכים לצמצם את הפגיעה בסטודנטים".

רקטור האוניברסיטה העברית, פרופ' אשר כהן –"החל מחודש מרץ אנחנו מקיימים מגעים עם הארגון, לא נוכל יותר לקבל את התנהגותם של חברי הארגון אשר מבזה את האוניברסיטה ופוגעת בציבור רחב של הסטודנטים. אנחנו נחושים להמשיך בתהליך התחדשות הלימודים בפקולטה למדעי הרוח על מנת לקיים תכניות לימוד עדכניות ורלוונטיות לסטודנטים שלנו. אנחנו נפעל בהתאם להסכם העבודה שלנו ובהתאם לחוק".

בתגובה לכך פנו חברי ארגון מו"ח פעם נוספת לנשיא האוניברסיטה, פרופ' בן ששון ודרשו כי יתערב מידית ויפעל לפתרון המשבר. 

במכתב נכתב "אנו חברי ארגון מו"ח פונים אליך כאיש מדעי הרוח וכמי שעומד בראש האוניברסיטה העברית לפעול מידית לסיום הסכסוך תוך הבהרת תכניתה של האוניברסיטה לשיקום והתחדשות מדעי הרוח.  עלינו לציין כי קיבלנו באמון מלא את אמירתה של האוניברסיטה כי השנה הקיצוצים ברוח אינם נובעים מקיצוץ תקציבי אלא משיקולים אקדמיים בלבד. קיבלנו גם באמון מלא את הצגת תכנית ההתחדשות בתכנית אמירים, שכידוע היא תכנית הדגל של הפקולטה למדעי הרוח, כתכנית הראשונה לתכניות ההתחדשות הבאות על בסיס אקדמי הוטל עליה להוות חלוצת "תכנית ההתחדשות" בפקולטה. כל השותפים במשא ומתן בעניין הפיטורין במדעי הרוח ידעו, כי תכנית התחדשות בתוכנית אמירים הינה הבסיס לכתיבת טיוטת ההסכם המתגבש לפתרון המשבר בפקולטה.  לחרדתנו התברר, כי תכנית ההתחדשות אינה סגורה ומוסכמת והמשבר שפרץ עם הסטודנטים בתכנית, חברי הסגל הזוטר ואף טענות מספר חברי סגל בכיר בתכנית - תהליך שאינו קשור בשום דרך ובשום צורה למו"ח, חשפו אמת אחרת. הודעת האוניברסיטה על קיצוץ אקדמי בלבד הינה כוזבת ומטעה, כך עולה מדבריה של ראשת התכנית כפי שתועדו השבוע בישיבה. משהתברר, כי התמונה שהוצגה בפנינו אינה נכונה ומלאה החליט הועד בישיבה ביום שישי האחרון להשהות את החתימה על ההסכם שכולו מתבסס על מסד תכנית אמירים - משקרס המסד נפלו גם הטפחות. בניגוד לנטען על ידי האוניברסיטה בעוד שטרם יבשה הדיו על ניסוח מסמכים שאמורים היו להביא לסיוםהשביתה, מסמכים שנוסחם ותוכנם היה כפוף לאישור ועד הארגון עובדה אשר הרקטור נמנע  מלהביא בפניכם, התברר לארגון באקראי כי האוניברסיטה חרף מצגים שהציגה במהלך המו"מ לגבי מדעי הרוח אינה מתכוננת לקיים התחייבויותיה ומאחורי הצהרתה מסתתרת כונה לגרום לפיטורי חברי ארגון הסגל הזוטר במספרים גבוהים בהרבה מאלה שצוינו על ידה עד כה. ויש להניח כי יש כוונה לישם פיטורין על בסיס תוכניות התחדשות גם  בפקולטות אחרות כאשר המטרה האמתית היא חיסול הסגל הזוטר בשל טענת האוניברסיטה כי עלותו יקרה. זאת גם כאשר במקביל החלו דיונים בהיבט של משא ומתן להסכם קיבוצי ארצי באוניברסיטאות בו הדרישה תהייה בין היתר עדכון שכר לחברי מו"ח והסגלים הזוטרים". עוד הוסיפו "לא ניתן  להשלים  עם התנהלות שכזו של באוניברסיטה התנהלות הרחוקה מלהיות בתום לב והארגון הציע לאוניברסיטה לשוב לשולחן המו״מ בידיים נקיות ובאופן שקוף אלא שהאוניברסיטה החליטה לפוצץ המהלך תוך שהיא מציגה מצג שווא באופן שאינו תואם את התנהלותה האמתית, התנהלות של הסתרת האמת במכוון. ציבור חברי הארגון לא ייתן ידו לחיסול העבודה המאורגנת ולהחזרת הסגל הזוטר עשרות שנים לאחור. אנו שבים וקוראים לך כנשיא האוניברסיטה להתערב מידית בסכסוך, להביא את כל הצדדים חזרה אל שולחן הדיונים. בידך ובסמכותך להיכנס לעובי הקורה ולבחון את טענות הסגל להציג ולהבהיר את הנעשה בתכנית אמירים כמסד שעליו מתבסס כל מתווה ההבנות לסכסוך במדעי הרוח, במטרה למצוא פתרון ולסיים את הסכסוך עם האוניברסיטה ולא לנקוט בצעדים חד צדדיים ובאיומים שכל כולם מהווים גם פגיעה בהתארגנות וניסיון כוחני לשבור שביתה".

תמונה: flash 90