היום (א') חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה העברית שובתים, מדובר בתחילת השבוע האחרון של הסמסטר. כזכור, בארגון מו"ח יצאו למאבק זו השנה השלישית בדרישה להקפיא לאלתר את פיטורי 80 חברי הארגון וקוראים להנהלה שלא לפגוע פגיעה אנושה במדעי הרוח ודורשים כי ההנהלה תציג תכנית ארוכת טווח לשיקום מדעי הרוח. בנוסף, ממשיכה הנהלת האוניברסיטה להפר הסכמים חתומים עם ארגון הסגל והזוטר, לרבות אי הוצאת כתבי מינוי רב שנתיים, חריגה ממטלות המתרגלים ללא תשלום תמורה נוספת ואי עמידה בתנאי "העשור האבוד" לקידום חברי סגל זוטר למסלול המקביל הבכיר. בשבוע האחרון קיים הארגון אספות הסברה ושביתות אזהרה בקמפוסים השונים.

יו"ר ארגון מו"ח, ד"ר אסתר סרוק: "לא יהיה מנוס משביתה ממושכת מבלי לעצור את רוטינת הפיטורים השרירותית ולהודיע עקרונית על הקפאת פיטורים עד אשר תוצג תכנית מקיפה להתחדשות מדעי הרוח והפסקת הפרות ההסכם. חברי הסגל הזוטר אינם כוח עבודה זמני וזול והנהלת האוניברסיטה נדרשת להבין שפגיעה בהם היא פגיעה ישירה בסטודנטים ובעתיד ההוראה והמחקר באוניברסיטה".

מהאוניברסיטה נמסר בתגובה: "במסגרת תהליך של התחדשות, ייעול וחיזוק של הפקולטה למדעי הרוח, יבוטלו מספר קורסי לימוד ולא תוארך העסקתם של מספר מרצים. המגעים עם ארגון מו"ח החלו כבר בחודש מרץ 2015, מתוך כוונה לאפשר למרצים אלו למצוא מקום עבודה חלופי. צר לנו שראשי הארגון בחרו למשוך זמן במשך 3 חודשים תוך התחמקות מדיון ענייני ופגיעה ישירה באנשי הארגון. מדובר בתוכנית אשר מבוצעת כבר שלוש שנים, וזהו תהליך טבעי שכל ארגון עובר לניהול נכון יותר. קליטת חוקרים בכירים, התאמת תוכניות לימוד לעידן הנוכחי והעתיד, צמצום קורסים עם מיעוט משתתפים ועוד הם חלק מתוכנית זו. האוניברסיטה העברית לא סוגרת את הפקולטה למדעי הרוח להיפך - משקיעה בחיזוק לימודי מדעי הרוח. כתוצאה מתהליך זה, לא יוארכו חוזי העסקה של 48 אנשי סגל זוטר, מרביתם  מועסקים תקופות קצרות באוניברסיטה. בנוסף ל – 35 איש יצומצם היקף ההעסקה. יש להדגיש כי על פי רוב מדובר במורים שמלמדים קורס או שניים באוניברסיטה ולא מדובר במורים שזו העסקתם העיקרית המועסקים במשרות מלאות. לא דרכנו לנהל מו"מ בכלי התקשורת. אנחנו קוראים לראשי ארגון מו"ח לחזור לשולחן הדיונים. ולהימנע מפגיעה בסטודנטים בתקופת הבחינות". 

תמונה: flash 90 / נטי שוחט