השניים מואשמים כי ב 22.5.2015 החליטו לשדוד את טזרא טקאו ז"ל (בן 21) ולקחת ממנו סכום כסף שנשא עימו. לצורך כך נטל רחימוב אבן גדולה והניף אותה לעבר ראשו של המנוח. המנוח זעק בכאב וביקש ממנו שיחדול ממעשיו, אולם רחימוב ופרידלין המשיכו להכותו בראשו ובפניו.

בשלב כלשהו, משראו רחימוב ופרידלין כי המנוח מחרחר ודם זולג מפיו, וכי הוא חדל לנוע ואינו בהכרה עוד, קרע פרידלין את כיס חולצתו של המנוח ונטל מתוכו סכום של 130 ש"ח.

מאוחר יותר שטפו השניים את גופם, זרקו את הבגדים עימם היו,  והלכו לרכוש סם בסכום הכסף ששדדו מן המנוח.

במעשיהם המתוארים בכתב האישום גרמו הנאשמים בכוונה תחילה למותו של אדם תוך כדי בצוע עבירת שוד וכדי להבטיח לעצמם בריחה או המלטות מעונש.

תמונה: יונתן סינדלר flash 90