בחודש מאי 2015 קשרו הנאשמים קשר ביחד עם אחרים לשדוד בית בירושלים, בו מתגוררת קשישה בת 78 אשר מסתייעת בהליכון, וזאת בעקבות מידע קודם אשר קיבלו בנוגע לרכוש המצוי בבית. לשם כך, הצטיידו הנאשמים והאחרים בכפפות, כיסוי ראש, תיקים, גז פלפל, לום, מברג ואקדח.

ב 19/8/15 בשעות הבוקר, הגיעו הנאשמים והאחרים לבית  הקשישה, באותה עת שהו בבית הקשישה והמטפלת שלה כשדלת הבית פתוחה. שלושה מהם נכנסו אל הבית כשהם רעולי פנים, אחד מהם פנה אל הקשישה ואמר לה: "גברת תהיי בשקט ואני לא אעשה לך כלום". אז ניגש אחר אל המטפלת, חסם את פיה באמצעות ידו עד שלא הצליחה לנשום, סטר בפניה וחנק את צווארה. עוד אמר לה "לסתום את הפה" והפיל אותה ארצה תוך שהוא מטיח את ראשה ברצפה.

בהמשך התיז אחד מהשלושה גז מדמיע לעבר עיניה של המטפלת. אדם נוסף שלף אקדח וכיוון אותו אל פניה תוך שמורה להן לשמור על השקט ואומר "אני אהרוג אותך, שקט". במקביל, ותוך כדי שהאקדח מוצמד לראשה של המטפלת, חיפשו השניים הנוספים רכוש בבית תוך שצועקים "איפה הכסף?".

אחד מהם משך את השרשרת שהייתה על צווארה של הקשישה ותלש אותה בחוזקה וכן שלף את טבעותיה מאצבעותיה. בבואו לקחת את עגיליה, אמרה לו שלא ייקח אותם מאחר והיו שייכים לאמה, והוא הניח לה. תוך כדי, הם גם שברו את שני מכשירי הנייד של המטפלת וקרעו את חיבורי לחצן המצוקה המותקן בבית, כדי שלא יוכלו לקרוא לעזרה. בהמשך הם שברו את דלת המחסן אשר בבית באמצעות מוט ברזל ומשם לקחו כספת שהייתה במקום. השלושה הכניסו את הרכוש לתוך תיקים. אחד מהם אחז במטפלת ומשך אותה בכוח אל חדר האמבט תוך שאומר לה להיות בשקט, אחרת יהרגו את הקשישה, ונעל אותה בתוכו.

בהמשך עזבו השלושה את הבית  עם הכספת שבה היו  כ-300,000 ₪ במזומן וכן תכשיטים בשווי של כ- 100,000 ₪ כשהם מותירים את הקשישה בבית ואת המטפלת נעולה בחדר האמבט. כעבור מספר דקות שברה המטפלת את חלון האמבטיה, יצאה למרפסת השירות והזעיקה עזרה.

כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים והאחרים, נחבלה הקשישה בצווארה והמטפלת נחבלה בראשה וברגלה.

במעשיהם כפי שמתואר בכתב האישום, נכנסו הנאשמים והאחרים למקום המשמש למגורי אדם, במטרה לבצע פשע. עוד גנבו הנאשמים והאחרים דבר כשהם מזוינים בנשק ללא היתר כדין, כשהם בחבורה וכשהם מפעילים אלימות כלפי גופו של הקשישה והמטפלת, והכל בצוותא חדא. עוד כלאו הנאשמים והאחרים את המטפלת שלא כדין ופגעו במזיד ברכוש שלא כדין והכל בצוותא חדא.