ועד עובדות הצהרונים בירושלים המאוגדות בכוח לעובדים חתמו על הסכם קיבוצי מול עיריית ירושלים ומול שישה מינהלים קהילתיים המעסיקים את העובדות בפועל. "לאחר שנים של חוסר וודאות , אנחנו סוף סוף מסיימות שנת לימודים בתחושת יציבות ועם ביטחון תעסוקתי שמשמעותם- סוף לחרדה מה יהיה לאחר החופש הגדול"." אומרת שרה סלע  סייעת צהרונים וחברת וועד.

במסגרת ההסכם הקיבוצי, הראשון לעובדות צהרונים בתכני ציל"ה, בה מועסקות למעלה מ-10,000 עובדות באמצעות חברות קבלן,  מחויבות העירייה והמינהלים הקהילתיים – לראשונה מאז הפעלת תוכנית ציל"ה (פרטים בהמשך) – ליידע את העובדות כבר בתום שנת הלימודים כיצד תועסקנה בשנה הבאה; החלטה על החלפת הקבלן, מחייבת את העירייה לדאוג כי העובדות תקבלנה את אותם התנאים המצויים בהסכם; ההסכם מסדיר תוספת שכר לעובדות הוותיקות,  מנגנון פיטורים מסודר לעובדות שסיימו את תקופת הניסיון; אפשרות בחירה באם לעבוד בקייטנות, בונוס על עבודה מאומצת בקייטנות ועוד. ההסכם, החל עד לסוף שנת הלימודים הבאה, מבטיח כי במידה ויחולו שינויים מבניים מצד משרד החינוך( קיצוץ תקציב תכנית ציל"ה למשל) תוכלנה העובדות לשבות.

וועד הצהרונים הוקם בפברואר 2013 בעקבות הודעת עיריית ירושלים על הפעלת תכנית ציל"ה (צהרי יום העשרה לגילאי 3-9)- כחלק מיישום תכנית "יום לימודים ארוך" שהוצגה בדו"ח טרכטנברג. עבור ההורים מדובר היה בשיפור דרמטי בתשלום לצהרונים- במקום 815 ₪ לילד לחודש נדרשו ההורים לשלם כ-267 ₪ בלבד, ואולם עבור העובדות מדובר היה בפגיעה חד צדדית בתנאי עבודתן- שכר הגננות ירד עד 22% (62 ₪ לשעה ל-42 ₪) ושכר הסייעות עד 35% (מ-52 ₪ ל-28.70 ₪ לשעה). כמו כן השתנתה מתכונת השכר משכר חודשי לתשלום שעות אפקטיבי- תשלום על שעות עבודה בפועל בלבד. התאגדותן המהירה של העובדות אפשרה קיומה של שביתה, אשר זכתה לתמיכת ארגון ההורים הירושלמי.

באוגוסט 2014 נחתם הסכם הבנות כלכלי בין וועד העובדות העירייה וחברת המתנ"סים, במסגרתו זכו העובדות למשכורת חודשית קבועה ומשופרת.  עוד התחייבה העירייה לחתום על הסכם קיבוצי בתוך שישה שבועות. לאחר כשמונה חודשים ללא הסכם, וסירוב העירייה לקבל את דרישת העובדות לנקיטה בצעדים ארגוניים אם ירע משרד החינוך את תנאי התכנית, הודיע וועד ההורים על כוונתו לשבות עם החזרה מחופשת הפסח. כניסה למו"מ אינטנסיבי מנעה את השביתה, בדרך להסכם קיבוצי. " ההסכם מציין שינוי במעמדן של עובדות קבלן בתחום חינוך פעוטות" מסביר יוני בלבן רכז מטה ירושלים בכוח לעובדים. "נקבע כאן  כי הזכויות שניתנו לעובדות לא יתפוגגו רק משום שהוחלף הקבלן. את השפעת ההסכם אנו כבר רואים בכל תכנית ציל"ה: שכר העובדות בכל הארץ לשנת הלימודים הבאה, הותאם למודל הירושלמי.  חשוב לציין כי ההסכם החשוב הזה לא היה מושג ללא תמיכת ארגון ההורים העירוני והסיעות "הירושלמים" ומרצ במועצת העיר ירושלים". 

תמונה: flash 90