השבוע, ביום שני, 26/1/15, התכנסו חברי מליאת מועצת הנוער העירונית של ירושלים לבחור את בעלי התפקידים לשנת הפעילות הקרובה בנוכחות ראש העיר, מר ניר ברקת, מחזיק תיק הנוער, אלעד מלכא ומנהל אגף הנוער, דורון נהרי.

מועצת הנוער העירונית מורכבת מנציגי ביה"ס בעיר אשר נבחרים בבחירות דמוקרטיות פנימיות בתוך בית הספר על מנת לייצג את הנוער שבחר בהם. במועצה יש בני נוער מ26 בתי ספר מרחבי העיר.

מטרות מועצת הנוער הן ייצוג בני הנוער בפני גורמים רשמיים, דוגמת עיריית ירושלים ומשרד החינוך. בנוסף מועצת הנוער מפיקה ומארגנת פעילויות משמעותיות עבור הנוער ופועלת לפיתוח הנוער בתחומים שונים כגון מוזיקה ואומנות.

בבחירות לבעלי התפקידים אשר מתקיימות מידי שנה נבחרת מזכירות מועצת הנוער, זהו הפורום בו מוכרעות מירב ההחלטות הקשורות בהתנהלות ובחזון המועצה. כל חבר מזכירות אחראי על תחום אחר במועצה ומעל כולם מנצח יו"ר המועצה שאחראי לסנכרון ולפעילות תקינה של מועצת הנוער. בנוסף, נבחרים בבחירות יושבי הראש של ועדות המועצה. ועדות אלה מחולקות לפי תחומי הפעילות של המועצה- אירועים, חברה, תרבות וזכויות וחובות.

במהלך הבחירות הגיעו לברך ראש העיר, מר ניר ברקת, מחזיק תיק הנוער, אלעד מלכא ומנהל אגף הנוער, דורן נהרי.

בשיחתו עם בני הנוער אמר ראש העיר, מר ניר ברקת כי הוא רואה חשיבות רבה בשיתוף נציגי בני הנוער בהחלטות, אירועים וקידום תהליכים בעיר. חברי המועצה הציגו בפני ראש העיר את הנושאים בהם היו רוצים לעסוק במהלך השנה וראש העיר הביע נכונות ורצון לקדם תהליכים אלה.

במהלך הבחירות לכל תפקיד עלה כל אחד מהמועמדים, הציג את מצעו והסביר למה הוא המתאים ביותר לתפקיד. לאחר הצגת כל המועמדים נערכו בחירות על ידי כלל מליאת מועצת הנוער.