תושבים שהעירייה שיפצה את הרחוב בו הם גרים מחוייבים לשלם היטלי סלילה עבור השיפוץ, מדובר בסכומים של אלפי שקלים. כעת, בתום עבודת מטה הורה ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, באישור הנהלת העיר, שלא לחייב בעתיד בהיטלי סלילה המוטלים על התושבים ולתקן בהתאמה את הוראות חוק העזר.

ברקת ציין כי "הנהלת העיר ואני סבורים, כמו מרבית תושבי ירושלים, כי מס היטלי הסלילה של עשרות אלפי שקלים שהוטלו בעבר על התושבים כרעם ביום בהיר ומבלי שתכננו הוצאה כספית כבדה כזו, הוא לא הגון ועל אף שנגבה כחוק הוא פוגע בכיס התושבים ואין מקום להמשיך בו". ההחלטה התקבלה לאחר בחינה משפטית ותקציבית עמוקה של הנושא, ומתוך רצון להקל על התושבים.

העירייה תפעל מול משרד הפנים להסדיר את המדיניות החדשה בחוק עזר חדש. עד לאישור חוק העזר החדש כל סלילה חדשה תהיה ע"פ המדיניות החדשה שנקבעה וככל הניתן ללא חיוב התושבים בהיטל.

באשר לרחובות שמעוני, טשרניחובסקי והרכבת אשר קיבלו חיובים להיטלי סלילה על השיפוץ ברחובות אלה - הוחלט על הקמת צוות מקצועי בראשות מהנדס העיר על מנת שיאשר את החלת המדיניות החדשה על רחובות אלה וייבחן את אופן ביצועה.  עם אישור ההחלטות הרשמי, תצא העירייה בהודעה מסודרת לתושבים.

יש לציין, למען הסר ספק, כי אין כל שינוי בהיטלי סלילה אשר נגבים בעת ביצוע בניה חדשה, תוספות בניה, השבחת נכסים וכו' אשר נשארים כפי שהיו.

 

תמונה: flash 90