ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (יום ד') העברת כספים להדסה כעזרה בהמשך הפעילות השוטפת במסגרת תקופת הקפאת ההליכים בה נמצא בית החולים. הועדה אישרה העברה של 46 מיליון שקלים לטובת פיצויי פיטורים לעובדי הדסה שהם חלק מהסכם שנחתם בין הדסה למדינה שכולל פרישה של כ-150 עובדים.
בנוסף, אישרה ועדת הכספים, העברת עוד 45 מיליון ₪ למשרד הבריאות למימון מענקים למתמחים בבתי החולים הציבוריים שהחלו את התמחותם ב- 2013 במקצועות בהם יש מחסור ברופאים, בעיקר בבתי חולים בפריפריה.
במהלך הדיון נתגלע עימות חריף מאוד בין אנשי האוצר ומנכ"ל משרד הבריאות לבין נציגי ההסתדרות ועובדי בית החולים. מנהל האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, אבי ניסנקורן, הודיע, כי באין פתרון בהדסה, ההסתדרות תכריז על סכסוך עבודה בכל בתי החולים הציבוריים. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) הודיע על הקמת צוות מטעם הוועדה למעקב ולקידום פתרון המשבר.