יום האישה הבינלאומי בכנסתהבוקר (יום ג') יצוין יום האישה הבינלאומי בכנסת בסימן העצמה כלכלית לנשים. יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ח"כ עליזה לביא :"דור האמהות המוכשרות והמסורות נותר עם פנסיות שאינן מאפשרות קיום
על ציבור הנשים העובדות לפרוץ קדימה"

לקראת יום האישה הבינלאומי בכנסת ריכז מרכז המחקר והמידע של הכנסת נתונים על שיעורי העוני, התעסוקה ותקבולי הפנסיה בקרב נשים, לעומת גברים. הנתונים מעידים על בעיה בהתנהלות הכלכלית של נשים.

כך למשל, לקבוצה של מקבלי פנסיה שגדולה מ-7,500 ש"ח שיעור הגברים הוא כ-70% ושיעור הנשים הוא כ-30%. התמונה מתהפכת בקבוצה של מקבלי פנסיה שקטנה מ-3,000 ש"ח: בקבוצה זו שיעור הנשים הוא כ-70% ושיעור הגברים הוא כ-30%.

נתון זה מתוך הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2012, מעיד לדעתה של יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ח"כ עליזה לביא על החובה לפעול להעצמה הכלכלית של נשים.

מתוך הנתונים אותם ריכז מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי שיעורי העוני בקרב נשים גדולים משיעוריהם בקרב גברים. לאחר תשלומי העברה ומסים הפערים מצטמצמים מאוד, ותחולת העוני בקרב נשים גדולה ב-1.5% בממוצע מזו שבקרב גברים. ההסבר לתופעה זו הוא שהשפעתם של תשלומי העברה ומסים בצמצום העוני רבה יותר אצל נשים משהיא אצל גברים. עם זאת, היעילות של תשלומי ההעברה והמסים בצמצום העוני קטנה עם השנים. בקבוצת הגיל שמעל 60 גדל הפער בתחולת העוני בין גברים לנשים. הפער מתרחב בקבוצת הגיל שמעל 70 ומגיע לכ-7% לפני תשלומי העברה ומסים ול-4% אחריהם. הדבר עשוי להצביע על כך שהסדרי הפנסיה של נשים פחותים בערכם מאלה של גברים.

שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה

שיעורי ההשתתפות של נשים בכוח העבודה היו קטנים משיעורי ההשתתפות של גברים שנים רבות, אולם הפער הצטמצם בשנים האחרונות. בשנת 2010 הפער בין נשים מועסקות לגברים מועסקים היה 7%, לעומת פער ממוצע של 14% במדינות OECD.

בשנת 2012 היה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בנות 15 ומעלה 58.1%, לעומת 69.3% בקרב הגברים. הפערים מתבטאים גם במספר שעות העבודה של נשים לעומת אלה של גברים: בשנת 2012 שיעור הנשים המועסקות במשרה מלאה (35 שעות ומעלה) מתוך כלל הנשים המועסקות היה 66.4%, לעומת 86.3% בקרב הגברים. 33.6% מן הנשים עבדו בדרך כלל במשרה חלקית, ומתוכן 14.2% עשו זאת שלא מרצון. אצל הגברים 12.8% מהעובדים במשרה חלקית עשו זאת שלא מרצון.

פערי שכר

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הכנסות של שכירים בשנת 2012, 51.4% מהשכירים הם גברים ו-48.6% – נשים. המספר שנות הלימוד הממוצע של גבר שכיר הוא 13.8, ושל אישה שכירה – 14.2. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של גבר שכיר היתה 10,953 ש"ח, ושל אישה – 7,244 ש"ח, כלומר, אישה שכירה הרוויחה 66.13% בממוצע משכרו של גבר שכיר.

פערי שכר בשירות המדינה

בדוח הוצאות השכר בשירות המדינה לשנת 2012 נעשתה בחינה של הפערים בין גברים לנשים בשנת 1997 לעומת שנת 2012. הנתונים שנבדקו הם מספר המשרות, ממוצע שכר פנסיוני, ממוצע עבודה נוספת, ממוצע החזר הוצאות וממוצעי שכר ברוטו ונטו.

רוב העובדים בשירות המדינה הם נשים. בשנת 2012 נשים איישו 64.5% מהמשרות וגברים – 35.5% משרות. שיעור הנשים בכלל העובדים בשירות המדינה עלה משנת 1997, אז הנשים היו 60.4% מהמועסקים.

שכר הגברים ב-2012 היה גבוה משכר הנשים, אולם עם השנים הצטמצמו הפערים: הפער בשכר הפנסיוני הצטמצם בשיעור של 8.4%, הפער בהחזר ההוצאות הצטמצם בשיעור של 29.4% והפער בשכר ברוטו הצטמצם בשיעור של 1.4%.

בשנת 2012 היה שכר הברוטו של נשים 78.3% משכר הגברים: 13,126 ש"ח לעומת 17,774 ש"ח. ממוצע השכר הפנסיוני של נשים היה 85% מזה של גברים, וממוצע שכר הנטו של נשים היה 85.5% מזה של גברים.

עם השנים כמעט לא הצטמצמו הפערים בשכר הברוטו ובשכר הנטו בין גברים לנשים, והפער בשכר הנטו אף התרחב מעט. אחת הסיבות לפערים בשכר בין גברים לנשים הוא שיעורן הגדול של נשים במשרות שהשכר בהן נמוך: שיעור הנשים בשירות המדינה המקבלות השלמה לשכר המינימום הוא 42.2%, לעומת 37.3% מהגברים; שיעור הנשים המקבלות שכר הנמוך מהשכר הממוצע הוא 16.6%, לעומת 9.8% מהגברים.

במשרות הבכירות שבעבורן משתלם שכר גבוה הנתונים הפוכים: נשים מחזיקות ב-34.1% מכלל המשרות בדירוגי חוזה בכירים וגברים מחזיקים ב-65.9% מהן. אומנם הפער בין גברים לנשים באיוש משרות בכירים גדול, אך הוא הצטמצם במידה ניכרת מאז שנת 1997: בשנה זו גברים החזיקו ב-85% ממשרדות הבכירים ונשים – ב-15%.

זכויות בעבודה

בקרב העובדים, שיעור הנשים השכירות שחברות בארגוני עובדים גדול מהשיעור הגברים: 28% מהשכירות חברות בארגון כלשהו לעומת 22% מהשכירים. מהעובדות שאינן חברות, 70% ציינו כי הסיבה היא שאין ארגון עובדים במקום העבודה שלהן. 48% מהנשים השכירות מועסקות במסגרת חוזה אישי, 26% – במסגרת הסכם קיבוצי, ו-20% מהנשים השכירות אינן מועסקות באחת המסגרות הללו.

14% מהנשים השכירות דיווחו על הפרת זכויותיהן במקום העבודה הנוכחי שלהן (כ-194,000 נשים). 57% מהן דיווחו כי ההפרה היתה בתחום השכר; 23% הופלו על רקע שעות עבודה וימי עבודה; 10% מהן הופלו על בסיס מין, גיל וכו'; 8% דיווחו כי ההפרה היתה בתחום זכויות הפנסיה שלהן.

היום (יום ג') דנה הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת לרגל יום האישה הבינלאומי בהעצמה כלכלית של נשים. 

ח"כ עליזה לביא, יו"ר הוועדה לקידום האישה, "מצבן העגום של נשים בגיל הפנסיה המתקיימות מקצבת זקנה בלבד או מפנסיה זעומה, משקף את הסביבה התרבותית בה חיו אמהותינו, שחרפו נפשן לגדל משפחות לתפארת ורובן הגדול לא קידמו את עצמןולא דאגו לעתידן, אלא הסתפקו במשרות חלקיות במקצועות לא מתגמלים ובדרגות נמוכות. הן לא בחרו בכך בשל היותן פחות מוכשרות, אלא משום שחונכו להתמסר לגידול המשפחה. בראותנו את דור האמהות והסבתות שלנו, עלינו קודם כל לדאוג לרווחתן על מנת שנוכל להביט להן בעיניים. הלקח השני הוא שעלינו לפרוץ קדימה ולמצות את כל כישורינו ואף לדרוש ולקבל על כך שכר הוגן, שאם לא כן נהיה גם אנו בבוא העת נשים עניות הנזקקות לתמיכה".

אילוסטרציה: flash 90 


 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה