במסגרת ההסכם הוחלט כי יו"ר סיעת "בני תורה" חיים אפשטיין ימונה לסגן לראש העיר ומחזיק תיק ח"ן חרדי ותרבות תורנית מאוחד וכן כנציג העירייה בוועדה המחוזית. 
 
ראש העיר ניר ברקת אמר: "אני מברך על כניסת סיעת בני תורה לקואליציה בראשותי. הקואליציה המתגבשת משקפת את כל תושבי העיר ונותנת מקום לכל התושבים והיא בעלת פוטנציאל עצום לקידום ירושלים ואני שמח ומאחל שסיעת בני תורה תהיה חלק משמעותי בחיזוקה ופיתוחה של ירושלים".
 
יו"ר סיעת "בני תורה" וסגן ראש העיר המיועד חיים אפשטיין אמר: "ההסכם הקואליציוני שחתמנו הערב מביא לידי ביטוי את השותפות שלנו בניהול העיריה במטרה לשרת כלל תושבי העיר. עמדנו על שמירת הסטטוס קוו, אותו אישר לפני חמש שנים מרן הרב אלישיב זצ״ל בתקווה שנוכל להוסיף לקדושתה של ירושלים ולקדש שם שמים בתפקידנו החשוב".
 
סיעת יהדות התורה בי-ם מסרה כי בעקבות הקומבינה שביקשה לנשל את יהדות התורה מכל תפקידיה, כולל נטילת תיק מנח"ח, חברות בועדה המחוזית, העברת ועדת הקצבות ותמיכות לסיעת התעוררות, ביטול הועדה למסירת עבודות תכנון באמצעות חוו"ד משפטית מפוקפקת, ועוד, סירבה יהדות התורה לחתום על הסכם קואליציוני עם ברקת ולא תתן לא"א להשפילה ולבזותה.
 
צילום: ג'קי לוי