ההצעה קודמה על בסיס דוח שהפיק מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן. על פי הדוח, בישראל נישאים בשנה יותר מ- 4500 קטינים, בהם כ- 4000 נערות. כ – 500 מהן, נישאות לפני גיל 16 (בניגוד לסברה הרווחת, כמחצית מהקטינים הנישאים הינם יהודים).
 
במקרים רבים, משמעות הדבר היא אמהות מוקדמת; הדוח מראה כי יותר מ-500 נערות בשנה יולדות לפני גיל 17, ובעבור 10 אחוז מהן, לא מדובר בלידה ראשונה. תופעת נישואי קטינים מובילה לשורה של תוצאות בעייתיות. במקרים רבים, ובפרט בחברות מסורתיות, נערות נישאות בכפייה.
 
נישואי קטינים, אף כאשר הם נעשים בהסכמת הקטינים כביכול, מביאים במקרים רבים לפגיעה ביכולתם של הקטינים לרכוש השכלה, ולהיחלץ ממעגל העוני.
כמו כן, מחקרים מצביעים על שיעור גירושין גבוה של זוגות שהתחתנו בנישואי בוסר, כמו גם על אלימות במשפחה.
 
ראש מרכז רקמן, המשפטנית פרופ' רות הלפרין – קדרי: "החוק הקיים, שמעמיד את גיל הנישואין המינימאלי בישראל על 17 שנים, נחקק לפני יותר מ-60 שנה ואינו עולה בקנה אחד עם ההתפתחויות החברתיות והמחקריות בנושא".
 
פרופ' הלפרין – קדרי חברה בועדת האו"ם לביעור האפליה נגד נשים, ובהקשר זה ציינה כי "בשנים האחרונות אפילו מדינות ערב דיווחו לועדת האו"ם על העלאת גיל הנישואין המינימאלי אצלן, ל 18 שנים. הגיעה השעה לאמץ חקיקה זו גם בישראל ולמנוע נישואין מוקדמים ואמהות מוקדמת אצל נערות שאינן בשלות לה, גופנית ונפשית. כיום ידוע כי העלאת גיל הנישואין המינימאלי גם מצמצמת את חשיפתן של נשים לאלימות במשפחה".
 
ח"כ יריב לוין: "הועדה קיבלה החלטה היסטורית לקבל את הצעת החוק שיזמתי להעלאת גיל הנישואין. בכך ישראל מיישרת קו עם המדינות המתקדמות בעולם ונשים סוף לנישואי קטינות בכפייה בגיל צעיר. אני מקווה שמדינת ישראל יוצאת לדרך חדשה בתחום זה".
 
תמונה: flash 90