המועמדים לראשות העירייה הם:
יר ברקת בראש רשימת "ירושלים תצליח" 
-משה ליאון בראש רשימת "הליכוד ביתנו"

לאיזה מועמד אתה מצביע? 
מי שמצביע משפיע