נגד מנצור סאלם, הוגשו 13 הזמנות למשפט, כתבי אישום, וקנסות בסך 730 שקלים. כל דו"ח, בגין השארת פסולת בנייה ברחוב עותמאן בן עפאן, בשכונת שייח ג'ראח. מבלי שניתן לו היתר לכך בכתב מהעירייה.

חרף העובדה כי משלא מתייצב נאשם לדיון, על אף שהוזמן כדין, מוטל עליו על פי רוב עונש של כפל הקנס הקבוע לעבירה, החליטה השופטת שרון לארי-בבלי כי לא תוכל לעשות כן, עקב דו"ח שהגיע לידיה ובו פירוט הדו"חות שרשמו פקחי העירייה לסאלם. לדבריה "מעיון ברשימת הדו"חות הנ"ל ניתן לראות כי חלקם נרשמו באותה דקה ממש על ידי אותו פקח עצמו, בחלקם נרשמו שני דו"חות נפרדים באותה דקה ממש ע"י שני פקחים שונים, כאשר כל אחד מן הפקחים נרשם גם כעד תביעה בדו"ח של זולתו, ובחלקם נרשמו הדוח"ות בהפרש של מספר דקות בין דו"ח לדו"ח, על ידי שני פקחים, מבלי שניתנה לנאשם הזדמנות לפנות את הפסולת בפרק זמן סביר".

"פעם נוספת, אין לי אלא להתריע כי המדובר בהתנהלות פסולה (שלא לאמר שערורייתית) של הפיקוח העירוני". וגזרה על הנאשם כנס של שקל אחד.

זו לא הפעם הראשונה, בה החליטו פקחי העירייה "ללמד לקח" באמצעות רישום שיטתי של דו"חות. רק באוקטובר השנה, החליטו הפקחים להלחם בתופעת המודעות הפיראטיות בשכונת מאה שערים, ולאכוף פרסום שלא במקום המוקצה לכך, בדיוק באותו אופן: רישום יותר משלוש דו"חות בתוך פחות מדקה אחת. גם אז, החליט בית המשפט לזכות את החשוד, בנימין מאירוביץ' מכל אשמה. "הדו"חות נכתבו באופן שיטתי רק לפרסום מהדרין בכל 3 דקות. ביום זה, לא נכתבו דו"חות לאף גורם אחר פרט למר מאירוביץ'".